Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizuje otwarte zajęcia dla wszystkich osób zainteresowanych procesem rekrutacji do służby w Policji. Zajęcia takie zostały zaplanowane w kwietniu i maju w hali sportowej katowickiego oddziału prewencji. Wszystkie chętne osoby mogą osobiście sprawdzić, jakie wymagania są stawiane kandydatom.

Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami dla osób rozważających wstąpienie w policyjne szeregi, Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach kontynuuje cykl spotkań, podczas których uczestnicy mają okazję sprawdzić, jak wygląda test sprawności fizycznej będący jednym z etapów rekrutacji do służby.
Dzisiaj w hali sportowej na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 odbywają się zajęcia, w których uczestnicy mają możliwość praktycznego poznania sprawnościowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Uczestnicy zobaczą, jak wygląda tor przeszkód, który muszą pokonać kandydaci do służby w Policji. Podczas zajęć każdy będzie mógł liczyć na wsparcie i profesjonalne rady ze strony policyjnych instruktorów. Spotkania umożliwiają również bezpośrednie zapoznanie się z procesem rekrutacji, a także na zweryfikowanie swoich umiejętności i kondycji fizycznej oraz zdiagnozowanie ewentualnych elementów wymagających poprawy.

Jeśli zamierzasz do nas dołączyć, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj.