Policja Ruda Śląska: Akcja wsparcia ukraińskich dzieci przez rudzkich funkcjonariuszy
W Rudzie Śląskiej policjanci oraz pracownicy cywilni wykazali się wielkim sercem, wspierając lokalne dzieci z Ukrainy. Ich zaangażowanie w zbiórkę darów zorganizowaną przez MOPS to kolejny dowód na to, że pomoc potrzebującym jest integralną częścią ich codziennej służby.
  1. Personel policji zgromadził artykuły szkolne, żywność i środki higieniczne.
  2. Dary zostały przekazane dzieciom z Dobromylskiej specjalnej szkoły dla sierot.
  3. Akcja 'NIE ZAPOMINAMY O DZIECIACH Z UKRAINY' ma na celu wsparcie edukacyjne i życiowe.
  4. Zebrane środki pomogą dzieciom w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

Policjanci i pracownicy cywilni w naszym mieście ponownie pokazali, że gotowość do niesienia pomocy jest dla nich równie ważna, co codzienne obowiązki zawodowe. Włączenie się w pomoc humanitarną dla ukraińskich dzieci to nie tylko gest solidarności, ale również ważny element edukacji młodego pokolenia w duchu empatii i współpracy międzynarodowej. Dzięki ich zaangażowaniu, dzieci z terenów dotkniętych konfliktem otrzymają niezbędne artykuły, które ułatwią im przetrwanie trudnych chwil oraz pozwolą kontynuować naukę.

W akcji "NIE ZAPOMINAMY O DZIECIACH Z UKRAINY" chodzi o coś więcej niż tylko o zbiórkę darów. To przede wszystkim inicjatywa pokazująca, że pomimo odległości, możemy mieć realny wpływ na poprawę warunków życia i edukacji dzieci, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. To także dowód na to, że działania lokalne mają moc przynoszenia globalnych zmian. Wszystkie zebrane dary trafiły już do potrzebujących, a każdy uśmiech dziecka jest najlepszym podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do tej akcji.


Źródło: Policja Ruda Śląska