UM Ruda Śląska ostrzega przed wysokim poziomem benzo(a)pirenu w PM10
W obliczu zbliżającej się zimy, mieszkańcy naszego regionu powinni być szczególnie czujni – eksperci alarmują o możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. Warto zwrócić uwagę na jakość powietrza, szczególnie w kontekście benzo(a)pirenu.
  • Wysokie stężenie benzo(a)pirenu w PM10 odnotowano na terenie województwa śląskiego.
  • Osoby z chorobami serca i układu oddechowego mogą doświadczać pogorszenia stanu zdrowia.
  • Wyjątkiem jest Bielsko-Biała, gdzie poziomy zanieczyszczeń pozostają w normie.
  • Monitoring będzie trwał do końca bieżącego roku.

W najnowszych badaniach, które obejmowały okres od marca 2023 do marca 2024 roku, naukowcy z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska wykazali, że poziom benzo(a)pirenu w cząsteczkach PM10 może przekroczyć ustalony roczny limit 1 ng/m3 w wielu miejscach regionu. To zanieczyszczenie, choć niewidoczne gołym okiem, ma poważne konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza dla osób zmagających się z chorobami kardiologicznymi i pulmonologicznymi.

Specjaliści podkreślają, że osoby cierpiące na schorzenia serca mogą zauważyć nasilenie takich objawów jak ból w klatce piersiowej czy trudności w oddychaniu. Podobnie, pacjenci z przewlekłymi problemami respiracyjnymi, w tym astmatycy, mogą odczuwać zwiększenie dyskomfortu i nasilenie objawów chorobowych.

Zaleca się, aby mieszkańcy regionu, szczególnie ci z grup ryzyka, śledzili na bieżąco jakość powietrza i dostosowywali swoje codzienne plany w zależności od aktualnych danych o zanieczyszczeniach. Pomimo że sytuacja w Bielsko-Białej pozostaje stabilna, w pozostałych częściach Śląska powinniśmy być gotowi na potencjalne pogorszenie jakości powietrza, które może negatywnie wpłynąć na zdrowie publiczne.


Źródło: UM Ruda Śląska