Ważny termin w ochronie zbóż

Zboża są zdecydowanie najpowszechniej uprawianą grupą roślin, ich udział w płodozmianie w wielu gospodarstwach znacznie przekracza 50%. Powoduje to bardzo często wzrost presji chorób występujących w okresie wegetacji, dodatkowo na zjawisko ich kompensacji, wpływa również uprawa zbóż w zmianowaniu z kukurydzą. W niej również występują choroby powodowane przez występujące w glebie grzyby z rodzaju Fusarium. W celu utrzymania wysokiej zdrowotności łanu niezbędne jest wykonanie w zbożach kilku zabiegów grzybobójczych.

Ile zabiegów fungicydowych w zbożach jest potrzebnych?

Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ intensywność ochrony zależy od wielu czynników:

  • następstwa roślin
  • profilu zdrowotnościowego odmiany
  • gatunku zbóż
  • zbilansowania nawożenia mineralnego
  • stosowania innych produktów np. preparatów mikrobiologicznych, nawozów miedziowych
  • przebiegu pogody

Nie mniej w przypadku plantacji pszenic i jęczmieni, o wysokim potencjale plonowania, z reguły prognozowane są 3 zabiegi fungicydowe. W przypadku takich upraw jak żyto, czy pszenżyto często wykonywane są dwa zabiegi grzybobójcze, natomiast rzadko aplikowane są fungicydy w owsie. 

Ilość koniecznych aplikacji środków grzybobójczych wynika z genetycznych predyspozycji zbóż do chorowania oraz spektrum chorób, które w nich występują. 

W zależności od terminu zabiegów w uprawie zbóż wyróżniamy 3 zasadnicze terminy T1, T2 i T3. Zabieg T1 zostanie szerzej omówiony w materiale.

T1- pierwszy zabieg

Mianem T1 określa się pierwszy zabieg fungicydowy wykonywany zwykle w fazie początku strzelania w źdźbło (BBCH 30-31). Jego głównym zadaniem jest zwalczenie już rozwijających się chorób oraz zabezpieczenie uprawy przed nowymi infekcjami do następnego zabiegu. Głównym zadaniem aplikacji fungicydu w tym terminie jest ochrona podstawy źdźbła przed:

  • łamliwością źdźbeł zbóż
  • fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła zbóż
  • zgorzelą podstawy źdźbła
  • ostrą plamistością oczkową

Wybierając fungicydy do zabiegu T1 nie można zapomnieć również o rozwijających się chorobach liści. Bardzo groźną chorobą jest septorioza liści, która ma długi okres rozwoju utajonego — niedającego objawów. Inne choroby liści występujące w tym okresie to brunatna plamistość liści oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw.

W związku z tym niezbędne jest zastosowanie produktu lub rozwiązania zwalczającego szerokie spektrum chorób. Pierwszy zabieg jest niezwykle ważny, dlatego nie należy na nim "oszczędzać". Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie fungicydów o wzajemnie uzupełniającym się i wielokierunkowym działaniu. Eksperci z firmy Osadkowski na T1 w zbożach polecają fungicydy: Unix 75 WG, Praktis oraz Tern Turbo 750 EC.

Więcej o zabiegu T1 w ochronie zbóż dowiesz się tutaj: https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/agrotechnika-zboza/zabieg-t1-w-pszenicy-jak-wzmocnic-odpornosc-zboz/.

Przebieg pogody a T1

Termin zabiegu T1 z reguły zbiega się ze zmiennym przebiegiem pogody. Dotyczy on nie tylko występujących opadów deszczu, a przede wszystkim niestabilnej temperatury powietrza. Z jednej strony są to duże wahania pomiędzy dniem i nocą wynoszące nawet po kilkanaście stopni Celsjusza, ale występujące także dość niespodziewanie przymrozki. W perspektywie braku optymalnych warunków dla działania substancji czynnych decyzja o zabiegu przekładana jest na okres wyższych temperatur. W czasie oczekiwania na zabieg zwykle dochodzi do licznych infekcji i rozwoju chorób. W związku z tym niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań, które umożliwią wykonanie zabiegu w niesprzyjających dla fungicydów warunkach pogodowych.

Arcton WG — najszybszy zabieg na T1

Minimum temperaturowe substancji czynnych jest znacznie zróżnicowane, jednak najczęściej wykorzystywanych w tym zabiegu triazoli, wynosi z małym wyjątkiem, 10-12°C. Dlatego też rolnicy poszukują alternatywnych rozwiązań, które pozwoli im zadbać o zdrowotność łanu bez ryzyka fitotoksyczności, czy obniżenia skuteczności działania w zmiennych warunkach meteorologicznych.

Rozwiązaniem, które można stosować w szerokim zakresie temperatur bez ryzyka utraty funkcjonalności jest Arcton WG. Jest to preparat mikrobiologiczny zawierający konsorcjum szczepów stymulujących naturalną odporność systemiczną, która wpływa między innymi na utrzymanie wysokiej zdrowotności łanu zbóż.