Postęp prac na trasie N-S w Rudzie Śląskiej – już 25% za nami
Prace nad rozbudową trasy N-S w naszym mieście trwają już pół roku. Z dużym zaangażowaniem i sprawnie prowadzone roboty budowlane przynoszą oczekiwane rezultaty, a mieszkańcy północnych dzielnic wkrótce zyskają szybsze i wygodniejsze połączenia komunikacyjne.
  1. Budowa pierwszego odcinka trasy N-S od węzła z Drogową Trasą Średnicową do ulicy Magazynowej osiągnęła już niemal 25% zaawansowania.
  2. Na trasie powstają nowe obiekty inżynieryjne, rondo turbinowe oraz przebudowywane są istniejące sieci infrastrukturalne.
  3. Koszt inwestycji wynosi około 60,5 mln zł, z czego większość pokrywa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
  4. Zakończenie prac nad pierwszym odcinkiem planowane jest na jesień przyszłego roku.

„Dosyć łagodna zima sprawiła, że prace przy budowie toczyły się praktycznie bez większych przerw. To dobra wiadomość, ponieważ mieszkańcy północnych dzielnic miasta będą mogli szybciej odczuć korzyści z tej inwestycji,” podkreślił prezydent Michał Pierończyk. Dodał także, że zakończenie budowy tego odcinka planowane jest na jesień przyszłego roku.

Obecnie trwają prace związane z przebudową sieci gazowej i ciepłowniczej, a także budowa nowych chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Magazynowej. Ponadto, w ramach inwestycji, realizowana jest budowa dwóch zbiorników retencyjnych, które mają na celu poprawę gospodarki wodnej w rejonie.

Warto również wspomnieć, że zamknięcie fragmentu ulicy Magazynowej spowodowało tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Jak informuje wiceprezydent Jacek Morek, największym utrudnieniem dla kierowców jest obecnie objazd poprowadzony ulicą Wolności. Stan ten ma się utrzymać przynajmniej do końca roku.

Rozbudowa trasy N-S to nie tylko obecne prace. Miasto planuje również przetargi na kolejne odcinki trasy w kierunku północnym, jak i dokończenie inwestycji w kierunku południowym, które również otrzymały dofinansowanie. Ostatnio otwarty odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej, sfinansowany w większości ze środków Unii Europejskiej, to przykład skutecznego wykorzystania funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

Dynamiczny rozwój trasy N-S stanowi kluczowy element w planach modernizacji i rozbudowy infrastruktury miejskiej, mający na celu nie tylko poprawę dostępności komunikacyjnej, ale także podniesienie jakości życia mieszkańców.


Na podst. Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej