Rada Miasta Ruda Śląska zakończyła ósmą kadencję
Zakończenie kadencji Rady Miasta przynosi czas refleksji nad osiągnięciami i wyzwaniami ostatnich lat. Ostatnia sesja, która odbyła się niedawno, była okazją do podsumowań oraz podziękowań za wspólnie spędzony czas i wysiłek na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
  1. Podczas kadencji 2018-2024, Rada Miasta przeprowadziła 92 sesje, w tym 24 nadzwyczajne.
  2. Radni podjęli 1193 uchwały dotyczące m.in. budżetu, oświaty i infrastruktury.
  3. Przez pięć lat funkcjonowania Rady, odbyło się 552 posiedzenia komisji stałych.
  4. Wprowadzono zdalne sesje Rady w odpowiedzi na ograniczenia wynikające z pandemii w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta, Kazimierz Myszur, podczas ostatniej sesji wyraził swoje podziękowania: - Serdecznie dziękuję za współpracę w ciągu tych pięciu lat wszystkim radnym, a także prezydentowi i jego zastępcom. Wskazał także na szczególne wydarzenia, jak uroczysta sesja z okazji 60. rocznicy utworzenia miasta w obecnych granicach, która miała miejsce w czerwcu 2019 roku.

Prezydent Michał Pierończyk, który początkowo pełnił funkcję wiceprezydenta, a później prezydenta, podkreślił wyzwania, z jakimi miasto mierzyło się w ostatnich latach: - Były to lata, kiedy musieliśmy mierzyć się z wyjątkowymi wyzwaniami: zmianami w prawie ograniczającymi dochody samorządów, pandemią czy skutkami napaści Rosji na Ukrainę. Dodał również, że mimo trudności, celem działań Rady zawsze było dobro miasta i jego mieszkańców.

W trakcie kadencji radni nie tylko zajmowali się sprawami bieżącymi, ale również honorowali zasłużone osoby tytułami "Honorowego Obywatela Miasta" oraz "Zasłużony dla Miasta". Wyróżnienia te otrzymali między innymi ks. dr Henryk Bolczyk oraz panowie Leon Stefański, Jan Szołtysik i Jan Wyżgoł.

Komisje Rady, takie jak Rewizyjna, Budżetu i Przedsiębiorczości, czy Ochrony Środowiska, odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu polityki miasta. Ich intensywna praca przyczyniła się do realizacji wielu ważnych projektów i inicjatyw.

Zakończenie kadencji to również czas na nowe plany i strategie na przyszłość, które będą kontynuować rozwój miasta i poprawę jakości życia jego mieszkańców. W nadchodzących miesiącach mieszkańcy będą mieli okazję wybrać nowych przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich interesy w Radzie Miasta.


Wg inf z: Urząd Miasta Ruda Śląska