UM Ruda Śląska: Projekt NOWES wspiera ekonomię społeczną i bezrobotnych
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie społeczne i gospodarcze, nasz region staje się miejscem realizacji projektu NOWES, który zrewolucjonizuje lokalny rynek pracy i ekonomię społeczną. Z inicjatywy Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" oraz współpracujących organizacji, mieszkańcy zyskają nowe możliwości zatrudnienia i rozwoju.
  • Wsparcie dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych, w tym dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
  • Usługi rozwojowe i reintegracyjne dla grup defaworyzowanych.
  • Promocja i rozwój lokalnych organizacji pozarządowych przez pakiet szkoleń i doradztwo.

Projekt NOWES, współfinansowany przez środki Unii Europejskiej, zakończy się w 2028 roku. Jego działania obejmą nie tylko Rudę Śląską, ale również Katowice, Bytom, Piekary Śląskie oraz powiaty tarnogórski i lubliniecki. "To jedna z ciekawszych możliwości dla osób poszukujących pracy i szansa dla organizacji pozarządowych" - mówi prezydent Michał Pierończyk.

W ramach projektu, przedsiębiorstwa społeczne mogą liczyć na znaczące dofinansowanie. Przewidziano nawet do 31 229 zł netto na stworzenie jednego etatu oraz 32 400 zł netto na jego utrzymanie, z możliwością wsparcia dla maksymalnie 10 miejsc pracy. "NOWES jest szansą na rozwój i budowanie silniejszej, bardziej zintegrowanej społeczności" - dodaje prezydent Pierończyk.

Dodatkowo, projekt oferuje wsparcie reintegracyjne dla osób długotrwale bezrobotnych i innych grup defaworyzowanych, które obejmuje finansowanie działań edukacyjnych i rozwojowych. Katarzyna Wochnik, prezes RAR „Inwestor”, podkreśla, że celem jest "rozwijanie potencjału nowo tworzonych i istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych".

Z myślą o rozwoju organizacji pozarządowych projekt przewiduje kompleksowe usługi wsparcia, które obejmują szkolenia, doradztwo indywidualne i specjalistyczne, oraz finansowanie pakietów marketingowych i rozwojowych. Dodatkowo organizowane będą Targi Ekonomii Społecznej, które stanowią platformę do prezentacji lokalnych towarów i usług.

Projekt NOWES, jako jeden z pierwszych w województwie realizowany w nowej perspektywie finansowej UE, ma wartość ponad 24 miliony złotych, z czego prawie 98% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Inicjatywa ta nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby rynku, ale również stwarza fundamenty dla długoterminowego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.


Wg inf z: UM Ruda Śląska