Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej podpisana
Podpisano nową umowę na odbiór odpadów komunalnych w naszym mieście. Mieszkańcy mogą być spokojni, ponieważ nie przewidziano zmian w wysokości "opłaty śmieciowej" ani wymiany pojemników na odpady. Dodatkowo, wprowadzono kilka nowości, które mają usprawnić system gospodarowania odpadami.
 1. Brak zmian w wysokości "opłaty śmieciowej".
 2. Mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 3. Transpondery RFID w pojemnikach na odpady.
 4. Powrót nieruchomości niezamieszkałych do systemu.

Od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2026 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie odpowiadać konsorcjum firm PreZero Service Południe Sp. z o.o. i Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. Wartość zamówienia wynosi ponad 128 mln zł. Umowa została podpisana z wybranym w przetargu wykonawcą usługi.

Prezydent Michał Pierończyk uspokaja mieszkańców, że po 1 czerwca nie będzie zmiany wysokości "opłaty śmieciowej", a także nie przewiduje się wymiany pojemników na odpady. To ważna informacja dla wszystkich, którzy obawiali się dodatkowych kosztów związanych z nową umową.

W ramach nowej umowy wprowadzono zapis dotyczący przeprowadzenia dwa razy do roku w dzielnicach miasta mobilnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Jak zaznacza Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki komunalnej, "nowością będzie również wyposażenie pojemników na odpady w transpondery RFID, co ułatwi monitorowanie funkcjonowania systemu. To rozwiązanie planujemy wdrożyć do grudnia".

Od 1 czerwca tego roku do miejskiego systemu wracają nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, chyba że ich właściciele złożyli do 18 września 2023 r. oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych. Pozostali właściciele nieruchomości, które wracają do systemu, muszą złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lutego 2023 r. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi ona 37 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od mieszkańca.

Stawki "opłaty śmieciowej" dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zależą od wielkości pojemnika. Przykładowo za pojemnik 120 l stawka za wywóz wynosi 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla śmieci segregowanych.

W 2023 r. w naszym mieście wytworzono ponad 61,86 tys. ton odpadów komunalnych, w tym m.in.:

 • 31 229,56 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • 6 233,91 tony odpadów wielkogabarytowych,
 • 8 158,24 ton bioodpadów,
 • 6 992,56 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • 2 302,63 tony szkła,
 • 2 944,11 tony tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
 • 2 285,61 ton papieru,
 • 1 500,66 ton popiołu.

Wprowadzenie nowych elementów i technologii w systemie gospodarowania odpadami ma na celu usprawnienie procesów i poprawę jakości usług świadczonych mieszkańcom. Dzięki temu miasto staje się bardziej ekologiczne i nowoczesne.


Na podst. UM Ruda Śląska