Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w Rudzie Śląskiej od 3 czerwca
Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Rudzie Śląskiej zbliża się wielkimi krokami. Już od 3 czerwca 2024 r. rodzice będą mogli zgłaszać swoje dzieci na wolne miejsca w placówkach edukacyjnych. To ważna informacja dla wszystkich rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie miasta.
  1. Rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca 2024 r.
  2. Rodzice mają czas do 10 czerwca 2024 r. na złożenie wniosków.
  3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 19 czerwca 2024 r.
  4. Rekrutacja zakończy się 27 czerwca 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rusza już 3 czerwca 2024 r. Od tego dnia od godz. 8:00 rodzice będą mogli logować się do systemu elektronicznego, aby wskazać preferowane placówki. Na liście preferencji można umieścić maksymalnie trzy przedszkola, uszeregowane według priorytetów.

Procedura rekrutacyjna będzie przebiegała na wolne miejsca, z zastosowaniem tych samych zasad oraz kryteriów co w rekrutacji zasadniczej. Rodzice muszą zarejestrować swoje dzieci na dedykowanej stronie internetowej, a następnie wydrukować wniosek i dostarczyć go osobiście do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 19 czerwca 2024 r. o godz. 8:00. Rodzice będą mogli sprawdzić, do jakiego przedszkola zakwalifikowano ich dziecko, zarówno logując się do systemu, jak i odwiedzając placówkę. Tego samego dnia, od godz. 8:01, rodzice dzieci zakwalifikowanych będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia, dostarczając odpowiednie oświadczenie do wybranej placówki. Termin na dostarczenie oświadczenia upływa 24 czerwca 2024 r. o godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 27 czerwca 2024 r., kiedy to zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice dzieci nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej będą mogli we wrześniu podjąć próbę zapisania dziecka do przedszkola, o ile będą dostępne wolne miejsca.

Lista przedszkoli i oddziałów przedszkolnych objętych rekrutacją jest szeroka, obejmując m.in. Miejskie Przedszkola nr 8, 18, 21, 24, 30, 31, 32, 42, 45, 47 oraz oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 15, 17, 20 i 24. Każda z tych placówek oferuje różnorodne programy edukacyjne, które mogą odpowiadać na indywidualne potrzeby i zainteresowania dzieci.

W przypadku dzieci zamieszkałych poza Rudą Śląską, rodzice będą mogli podjąć próbę zapisania dziecka do przedszkola od 2 września 2024 r., jeśli będą dostępne wolne miejsca. Decyzja w tej sprawie będzie należeć do dyrektora placówki.

To ważny czas dla rodziców i dzieci, dlatego warto być dobrze przygotowanym i zorganizowanym. Proces rekrutacji może wydawać się skomplikowany, ale dzięki systemowi elektronicznemu i jasno określonym zasadom, każdy krok jest zrozumiały i przejrzysty. Życzymy powodzenia wszystkim rodzicom i ich pociechom!


Według informacji z: Urząd Miasta Ruda Śląska