Młodzi mieszkańcy Rudy Śląskiej rywalizowali w konkursie o dzielnicach miasta
Kreatywność młodych umysłów miała okazję zaistnieć podczas drugiej edycji miejskiego konkursu „Pszaja moji Rudzie”, który zorganizowany został przez dwie lokalne szkoły podstawowe. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami, które pozwoliły im na artystyczne oraz intelektualne wyrażenie swojej wiedzy o dzielnicach miasta.
  1. Młodzi artyści z klas I-III stworzyli projekty znaczków pocztowych, interpretując współczesne herby dzielnic.
  2. Starsze klasy IV-VIII wykazały się znajomością historii i zabytków dzielnic w konkursie wiedzy.
  3. Emila Bucka zdobyła Grand Prix za projekt znaczka, który został wydany przez Pocztę Polską.
  4. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta, a współorganizatorem był Polski Związek Filatelistów.

Wydarzenie było nie tylko okazją do sprawdzenia wiedzy uczniów, ale również stworzyło platformę do kreatywnego wyrażania się przez najmłodszych. W kategorii plastycznej, gdzie zadaniem było zaprojektowanie znaczka, Grand Prix zdobyła Emila Bucka z klasy III. Jej praca, przedstawiająca współczesną interpretację herbu, została doceniona przez jury oraz Polski Związek Filatelistów, który zdecydował się wydać zwycięski projekt jako personalizowany znaczek pocztowy.

Podczas konkursu wiedzy, uczniowie klas IV-VIII mieli za zadanie nie tylko rozpoznać znaki terytorialne, ale również podać pochodzenie nazw dzielnic oraz rozpoznać ich zabytki i ważne budowle na zdjęciach. Drużyna z Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich wykazała się największą wiedzą, zdobywając pierwsze miejsce w tej kategorii.

Wydarzenie to nie tylko podkreśliło znaczenie lokalnej historii i kultury, ale również pozwoliło młodym ludziom na rozwijanie swoich pasji i talentów. Patronat prezydenta Michała Pierończyka oraz współpraca z Polskim Związkiem Filatelistów oddziałem lokalnym, dodatkowo podniosły rangę tego wydarzenia, które z pewnością zostanie zapamiętane przez uczestników i ich rodziny jako ważny moment w edukacyjnej ścieżce młodych mieszkańców miasta.


Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska