Nowa lokalizacja Wydziału Gospodarki Odpadami w Rudzie Śląskiej
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, Wydział Gospodarki Odpadami przeniósł swoje biura do nowej lokalizacji w głównym budynku Urzędu Miasta. Nowe pomieszczenia oraz zmienione numery kontaktowe mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców w zakresie zarządzania odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
  1. Nowe pokoje Wydziału Gospodarki Odpadami znajdują się na I piętrze głównego budynku Urzędu Miasta.
  2. Zmianie uległy numery telefonów wewnętrznych do poszczególnych działów wydziału.
  3. Pracownicy są dostępni w godzinach pracy urzędu, gotowi pomagać w kwestiach związanych z gospodarowaniem odpadami.
  4. W wyznaczonych pokojach można załatwić sprawy dotyczące m.in. odbioru odpadów komunalnych, deklaracji opłat czy usuwania azbestu.

W nowej aranżacji biur, mieszkańcy mogą odwiedzić pokój nr 129, gdzie zajmują się odbiorem odpadów komunalnych, wymianą pojemników czy interwencjami związanymi z niewłaściwym wywozem odpadów. Dostępne są tam również informacje o harmonogramach wywozu oraz zgłaszaniu nielegalnych wysypisk.

Pokój nr 128 skupia się na Rejestrze Działalności Regulowanej, wydawaniu decyzji zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz na transporcie nieczystości.

W pokojach 135 i 136 można uzyskać wsparcie w zakresie odpadów przemysłowych oraz procedur usuwania azbestu, natomiast pokoje 132, 133 i 134 zajmują się sprawami deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ich korektą oraz wyłączeniem z miejskiego systemu.

W kwestiach księgowości, windykacji czy zaległości w spłacie należności za odpady komunalne, mieszkańcy mogą zgłosić się do pokoju nr 127.

Zmiana lokalizacji pokoi oraz numerów telefonów ma na celu nie tylko poprawę logistyki, ale również zwiększenie komfortu mieszkańców przy załatwianiu codziennych spraw związanych z gospodarką odpadami. Każdy z pokoi wyposażony jest w odpowiednie numery wewnętrzne, dzięki czemu kontakt z odpowiednimi specjalistami jest szybszy i bardziej efektywny.


Na podstawie: Urząd Miasta Ruda Śląska