Decyzje o rejestracji pojazdów bez ważnych badań technicznych wygasły
Prezydent Miasta informuje mieszkańców o ważnych zmianach dotyczących rejestracji pojazdów. Decyzje o rejestracji pojazdów, które nie spełniają określonych wymagań, zostały automatycznie wygaszone. Sprawdź, co to oznacza dla właścicieli pojazdów!

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów

Prezydent Miasta ogłosił, że zgodnie z nowelizacją przepisów, decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed 14 marca 2005 r. zostały wygaszone. Dotyczy to pojazdów, które nie przeszły okresowego badania technicznego oraz nie posiadały ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez okres dłuższy niż 10 lat. Zmiany te weszły w życie 10 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna i cele nowelizacji

Nowelizacja przepisów została oparta na art. 49 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Celem wprowadzonych zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby pojazdów, które nie spełniają minimalnych wymagań technicznych i ubezpieczeniowych.

Konsekwencje dla właścicieli pojazdów

Właściciele pojazdów, których rejestracje zostały wygaszone, muszą podjąć odpowiednie kroki, aby ponownie zarejestrować swoje pojazdy. Wymaga to przeprowadzenia okresowego badania technicznego oraz wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niezastosowanie się do tych wymagań może skutkować dalszymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Dlaczego to ważne?

Zastosowanie tych przepisów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Pojazdy bez ważnych badań technicznych i ubezpieczenia OC stanowią zagrożenie nie tylko dla ich właścicieli, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Warto pamiętać, że regularne przeglądy techniczne i ubezpieczenie są podstawowymi obowiązkami każdego właściciela pojazdu.

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu zarejestrowanego przed 14 marca 2005 r., sprawdź, czy Twoja rejestracja nie została wygaszona. W razie wątpliwości skontaktuj się z odpowiednim wydziałem komunikacji w urzędzie miasta.


Źródło: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej