Seniorzy z Rudy Śląskiej znów otrzymają opaski bezpieczeństwa
Seniorzy z naszego miasta ponownie będą mogli skorzystać z opasek bezpieczeństwa, które zapewnią im większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Program, finansowany z rządowych środków, jest kontynuowany dzięki zaangażowaniu władz lokalnych.

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów: kontynuacja popularnego programu

Już po raz kolejny seniorzy z naszego miasta mają możliwość skorzystania z opasek bezpieczeństwa, które zostały zakupione w ramach rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów. Program ten, finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ma na celu poprawę jakości życia osób starszych, które z różnych przyczyn mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.

Wielofunkcyjne opaski: bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Opaski bezpieczeństwa, które zostaną rozdane seniorom, są wyposażone w szereg funkcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu. Wśród nich znajdują się przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator GPS, a także funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe takie jak puls i saturacja. Jak podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych, „Dzięki tym opaskom seniorzy czują się pewniej i mają poczucie bezpieczeństwa. Są one wyposażone m.in. w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe takie jak puls i saturację”.

Adresaci programu i kryteria kwalifikacji

Program jest skierowany do seniorów w wieku 60 lat i starszych, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Mogą to być zarówno osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe, jak i mieszkające z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W pierwszej kolejności do programu kwalifikowane są osoby objęte programem osłonowym „Poprawa bezpieczeństwa Seniora” z 2023 roku oraz te, które deklarują chęć jego kontynuowania. Następnie będą brane pod uwagę osoby zapisane na liście rezerwowej.

Proces zgłoszeń i realizacja programu

Seniorzy, którzy zostali zakwalifikowani do programu, zostali już poinformowani o tym fakcie i w najbliższym czasie podpiszą umowy o świadczenie usługi teleopieki. Lista osób zainteresowanych udziałem w programie jest nadal otwarta, a zgłoszenia można kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program będzie realizowany do końca 2024 roku, a na jego tegoroczną realizację miasto pozyskało ponad 72 tys. zł.

Kontynuacja tego programu jest niezwykle ważna dla lokalnej społeczności, ponieważ zapewnia seniorom nie tylko fizyczne bezpieczeństwo, ale również spokój ducha, wiedząc, że w razie potrzeby mogą liczyć na natychmiastową pomoc.


Na podstawie: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej