Tereny po kopalni
Władze miasta planują nowe życie dla terenów po byłej kopalni „Pokój”. Współpraca z SRK ma na celu rewitalizację obszaru i przekształcenie go w atrakcyjne miejsce do życia, pracy i rekreacji.
  1. Podpisanie listu intencyjnego przez prezydenta i prezesa SRK.
  2. Plan rewitalizacji obejmuje 65 hektarów z 23 obiektami.
  3. Masterplan zakłada budownictwo mieszkaniowe i usługi.
  4. Ważne jest pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.

Miasto podejmuje kroki w kierunku rewitalizacji terenów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”. Prezydent Michał Pierończyk oraz prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) Jarosław Wieszołek podpisali list intencyjny, który otwiera drogę do nowego zagospodarowania tego obszaru.

Prezydent Pierończyk podkreśla, że zagospodarowanie terenu po tak dużym zakładzie przemysłowym to duże wyzwanie. „Struktura własnościowa sprawia, że kluczowe jest podejście właściciela nieruchomości. Dlatego tak cenne jest zaangażowanie władz SRK w procesy rewitalizacyjne w naszym mieście” – mówi Pierończyk.

Obszar, o którym mowa, obejmuje 65 hektarów i zawiera 23 obiekty do potencjalnego wykorzystania lub adaptacji. Wśród nich znajdują się m.in. budynek maszyny wyciągowej szybu Lech I z wieżą szybową oraz budynek byłej maszyny wyciągowej J. Karol. Teren ten ma strategiczną lokalizację w centrum miasta, pomiędzy dzielnicami Nowy Bytom i Wirek.

Jednym z kluczowych elementów współpracy jest wdrożenie założeń masterplanu, opracowanego w 2021 roku. Plan ten zakłada przekształcenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi. Konieczne będzie dostosowanie dokumentów strategicznych i planistycznych, takich jak Gminny Program Rewitalizacji Miasta do 2030 roku czy Miejscowy Plan Rewitalizacji.

„Uwalniamy kolejne nasze tereny na rzecz lokalnych społeczności. Jak widać, wszystko idzie dość szybko i pod wspólnym mianownikiem: przyspieszenia dla rozwoju w duchu sprawiedliwej transformacji regionu” – mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK. Wieszołek dodaje, że współpraca z miastem dynamizuje wspólne działania i pokazuje, że SRK wykorzystuje swój potencjał na inicjowanie korzystnych dla regionu procesów.

Kolejnym krokiem będzie pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację planów. Warto przypomnieć, że SRK już wcześniej wspierało miasto, przekazując w kwietniu tereny i obiekty zabytkowego zespołu zabudowań szybu Franciszek. Wiceprezydent Aleksandra Skowronek zaznacza, że darowizna ta ułatwiła działania zmierzające do utworzenia Lokalnego Centrum Tradycji.

Historia terenów kopalni sięga 1902 roku, kiedy to rozpoczęła działalność kopalnia „Pokój”. W 2016 roku kopalnia ta stała się częścią KWK „Ruda”, a od 2017 roku jej część przejęła SRK. Formalne wygaszenie działalności kopalni zaplanowano na 31 grudnia 2024 roku. Szyb Wanda zostanie przekształcony w pompownię w ramach Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, zabezpieczając przed zatopieniem sąsiednie kopalnie.


Opierając się na: UM Ruda Śląska