UM Ruda Śląska: Trwa nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na 2025 rok
Ruda Śląska uruchamia kolejną edycję budżetu obywatelskiego! W sumie do rozdysponowania jest ponad 5,6 mln zł. Mieszkańcy mają czas do końca maja na zgłaszanie swoich pomysłów na projekty, które mogą zmienić oblicze miasta.
  1. Składanie wniosków trwa od 13 do 31 maja (elektronicznie do końca miesiąca).
  2. Do finansowania przewidziano zarówno duże, jak i małe projekty - odpowiednio do 400 tys. zł i powyżej.
  3. Weryfikacja projektów zgodnie z uchwałą Rady Miasta.
  4. Głosowanie nad projektami odbędzie się od 9 do 22 września.

Prezydent Michał Pierończyk podkreśla znaczenie aktywności mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni miejskiej: "Zachęcam wszystkich do zgłaszania projektów. Przypominam, że od kilku lat mogą one dotyczyć nie tylko inwestycji, ale także tzw. projektów miękkich. Warto skorzystać z okazji do realizacji swoich pomysłów na miasto".

Wszystkie propozycje muszą być zgodne z prawem i nie mogą generować kosztów dla użytkowników – są to podstawowe warunki, jakie musi spełniać każdy projekt. Sekretarz miasta, Liliana Moskała-Zydra, wyjaśnia, że projekt musi także być zlokalizowany na terenie, który jest własnością gminy i dostępny dla wszystkich mieszkańców.

W tym roku nie będą finansowane projekty związane z remontami w placówkach oświatowych, ale mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy o charakterze kulturalnym, społecznym czy sportowym. To doskonała okazja, by wprowadzić do miasta nowe, ożywcze projekty, które będą służyć wszystkim mieszkańcom.

Procedura zgłaszania projektów nie uległa zmianie – należy dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 30 osób. W przypadku składania wniosków elektronicznie, oryginał listy musi być dostarczony do Biura Obsługi Mieszkańców w ciągu tygodnia od zgłoszenia.

Warto zaznaczyć, że inicjatywa budżetu obywatelskiego cieszy się coraz większą popularnością. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, a w ostatnim prawie 10 tys. mieszkańców. To pokazuje rosnącą świadomość i zaangażowanie w lokalne sprawy.


Źródło: UM Ruda Śląska