Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej ujawnia, na co idą pieniądze mieszkańców
Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą teraz głębiej zrozumieć, jakie są koszty utrzymania ich miasta, dzięki nowemu wydawnictwu zatytułowanemu „Cennik miejski”. Jest to skrupulatne zestawienie finansowe, odzwierciedlające wydatki na szeroko pojętą infrastrukturę miejską – od oświetlenia ulic po utrzymanie placów zabaw. Zanurzenie się w te liczby może być jak otwieranie okna na rzeczywistość miejskich finansów, pozwalając zrozumieć nie tylko ich skale, ale i złożoność.
  1. Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej opublikował „Cennik miejski” – dokument prezentujący koszty utrzymania miasta.
  2. Miesięczny koszt oświetlenia wynosi 592 tys. zł, utrzymanie zieleni – 438 tys. zł, a funkcjonowanie basenów – 498 tys. zł.
  3. Średnia cena budowy placu zabaw to 231 tys. zł, a 100 m chodnika kosztuje miasto 33 tys. zł.
  4. W publikacji porównano także aktualne koszty z tymi z 2018 r., wskazując na kilkusetprocentowe wzrosty, przy ogólnej inflacji 44%.
  5. Cennik obejmuje różnorodne kategorie, jak oświata, zdrowie, infrastruktura, pokazując szczegółowe koszty utrzymania miasta.
  6. Przykłady z "Cennika": miesięczny koszt utrzymania przedszkolaka to 1572 zł, ucznia szkoły podstawowej – 1712 zł, a budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią – ok. 750 tys. zł.
  7. Publikacja przybliża również koszty inwestycji związanych z infrastrukturą drogową oraz utrzymaniem czystości i porządku.
  8. Dokument dostępny jest w formie cyfrowej i papierowej, dystrybuowany podczas spotkań z mieszkańcami oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Z perspektywy czysto ludzkiej, liczby te mogą przytłaczać, ale jednocześnie są dowodem na to, jak kompleksowe i kosztowne jest prowadzenie miasta takiego jak Ruda Śląska. Michał Pierończyk, prezydent miasta, podkreślił rolę "Cennika miejskiego" w edukowaniu mieszkańców na temat wydatków komunalnych, a także w uświadamianiu zmian ekonomicznych, które miały miejsce w ostatnich latach. "Porównaliśmy kwoty zebrane w 2018 roku z tymi aktualnymi. Wszystko po to, aby pokazać, jak zmieniły się w tym czasie realia ekonomiczne" – wskazał Pierończyk, zaznaczając, że budżet miasta wzrósł jedynie o około 35%, przy skumulowanej inflacji wynoszącej 44%.

Publikacja „Cennik miejski” została przygotowana nie tylko z myślą o transparentności finansów miejskich, ale również jako narzędzie dialogu między władzami a mieszkańcami. Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, wskazuje na znaczenie takich inicjatyw w budowaniu zaufania i wspólnoty. "Będzie on przekazywany mieszkańcom podczas trwających aktualnie spotkań z władzami miasta w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej" – mówi Piecha, podkreślając dostępność cennika w różnych formatach.

Zawarte w "Cenniku miejskim" informacje rzucają światło na to, jak wiele zasobów wymaga każdy aspekt funkcjonowania miasta. Od kodu do kodu, od chodnika do placu zabaw, każdy element miejskiej infrastruktury niesie ze sobą specyficzne koszty, które finalnie tworzą całokształt naszego wspólnego środowiska. To przypomnienie, że wszystko, co wydaje się stałym elementem krajobrazu miejskiego, ma swoją cenę – cenę, którą wspólnie ponosimy, budując i utrzymując miejsce, które możemy nazywać domem.


Wg inf z: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej