Kończący się tydzień był czasem spotkań profilaktyka rudzkiego garnizonu z młodzieżą III LO w Rudzie Śląskiej. Uczniowie mogli posłuchać o swojej odpowiedzialności prawnej. Usłyszeli także o akcji Świeć Przykładem i o Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

W tym tygodniu profilaktyk tutejszej jednostki sierż. szt. Mateusz Pandzioch spotykał się z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie mogli posłuchać o swojej szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej. Dyskutowali także na temat niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych czy konsekwencji, jakie można ponieść w wyniku zażywania środków odurzających i alkoholu.

Ważnym elementem spotkań była tematyka związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Młodzi usłyszeli o założeniach kolejnej już edycji akcji Świeć Przykładem, a także porozmawiali na temat najczęstszych przyczyn wypadków drogowych z okazji obchodzonego w dniu 19 listopada Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

  • Tablice z nazwą szkoły
  • Policjant oraz uczniowie w trakcie jednego ze spotkań
  • Policyjny radiowóz w trakcie pokazu