Nasi dzielnicowi doskonalili swoje umiejętności z zakresu metod i form wykonywania zadań właśnie na tym stanowisku. Szkolenie składało się z kilku bloków tematycznych. Wydarzenie punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczął Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej mł. insp. Grzegorz Wróbel.

We wtorkowe południe w sali narad Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, policjanci Wydziału Prewencji gościli dzielnicowych rudzkiego garnizonu na szkoleniu z zakresu metod i form wykonywania zadań przez policjantów dzielnicowych. Wydarzenie punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczął Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej mł. insp. Grzegorz Wróbel.

W trakcie codziennej służby mundurowi przeprowadzają wiele interwencji w związku z przemocą domową czy sąsiedzkimi sporami, dlatego szkolenie miało na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań służbowych na tym stanowisku. 

Spotkanie miało formę wykładu i zostało podzielone na kilka bloków tematycznych. Była to dobra okazja do dyskuji na temat aktualnych zadań dzielnicowych i omówienia aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

  • Tabliczka z napisem sala narad
  • Pierwszy Zastępca KMP w Rudzie Śląskiej mł. insp. Grzegorz Wróbel oraz Zastępca Naczelnika Wydziały Prewencji asp. szt. Marek Bryłka w trakcie rozpoczęcia szkolenia.
  • Policjanci w sali narad w trakcie szkolenia
  • policjanci w sali narad w trakcie szkolenia
  • Dzielnicowy w trakcie wykładu
  • Policjanci w trakcie wykładu