Policjanci z Rudy Śląskiej ustalili miejsce pobytu zaginionej Anny F. Dzięki publikacji jej wizerunku możliwe było ustalenie gdzie obecnie przebywa. Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili informacje o poszukiwaniach i prosimy o usunięcie ich z przestrzeni publicznej.