LUX MED Diagnostyka zachęca do udziału w bezpłatnej mammografii. Już 5 października od godz. 9.00 do 15.00 przy Urzędzie Miasta stanie mobilna pracownia mammograficzna, w której będą mogły się przebadać kobiety w wieku 50-69 lat. Badania finansowane są przez NFZ w ramach programu Profilaktyka Raka Piersi.

W mammografii mogą wziąć udział panie, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub\i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Przed badaniem wymagana jest rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub na stronie LUX MED. W celu weryfikacji uprawnień do badania przy rejestracji należy przygotować dowód osobisty. Na badanie wskazane jest przyniesienie zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonywane w pracowni LUX MED.

LUX MED zachęca do systematycznego wykonywania badań zgodnie z zaleceniami wspomnianego wyżej programu. Tylko przestrzeganie terminów kolejnych mammografii umożliwia wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby i pozwala na rozpoczęcie natychmiastowego i skutecznego leczenia, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia. Rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12 % kobiet. W Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności a zgłaszalność uprawnionych do badań profilaktycznych pań wynosi zaledwie około 37 %.

Pacjentki proszone są o przyjście na badanie w maseczce ochronnej, w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
Więcej informacji na temat mammografii na stronie mammo.pl