W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 17 października 2019 r., natomiast Tydzień Mediacji odbywa się w dniach od 14 do 18 października 2019 r. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym.

Wzorem lat ubiegłych, obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Informacje o działaniach lokalnych są publikowane na stronach internetowych właściwych sądów okręgowych, a linki do nich znajdą się na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do działań informacyjno – profilaktycznych w trakcie trwania tygodnia mediacji włączają się również stróże prawa z dąbrowskiego garnizonu policji, o czym będziemy informować.

Więcej o mediacji można przeczytać na stronie Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, oraz w ulotce "Nieodpłatna mediacja"