5,1 mln zł pozyskały władze Rudy Śląskiej ze środków unijnych na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii /OZE/. Te pieniądze przeznaczone będą m.in. na wykonanie 170 eko-instalacji w budownictwie jednorodzinnym. Poza tym z tych środków zrealizowane zostaną inwestycje w komunalnym budownictwie wielorodzinnym w dzielnicy Ruda. Chodzi tu o budynek przy ul. Raciborskiej 10 oraz cztery budynki przy ul. Szczęść Boże 62. Ekologiczna instalacja powstanie także w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie, na budynku głównym PWiK, a także oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum.

Najwięcej z pozyskanej kwoty, bo blisko 3,5 mln zł, stanowić będzie dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. - Jest to drugi etap naszego programu. Przyznane nam pieniądze z Unii Europejskiej pozwolą na dofinansowanie 172 takich instalacji. Niebawem ogłosimy przetarg na dostawę i montaż tych urządzeń w budynkach, a następnie będziemy zawierali umowy z mieszkańcami określające prawa i obowiązki poszczególnych stron – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że do tej pory dzięki zdobytym środkom zewnętrznym miasto dofinansowało montaż 51 instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. Aktualnie rudzki magistrat przygotowuje się do III etapu tego przedsięwzięcia. Zgłosiło się do niego 195 osób, które chciałyby w swoich domach korzystać z energii odnawialnej. - Obecnie kończą się prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinasowanie. Konkurs w tej sprawie ma być ogłoszony jeszcze w tym roku – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Pozyskane właśnie przez miasto środki przeznaczone zostaną także na wykonanie instalacji OZE w komunalnym budownictwie wielorodzinnym. 36 kolektorów słonecznych zamontowanych zostanie na dachu budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie. Wykorzystane zostaną one do podgrzania wody użytkowej. Koszt inwestycji wyniesie 350 tys. zł, z czego dofinansowanie blisko 300 tys. zł. Kolejna inwestycja dotyczyć będzie budowy instalacji fotowoltaicznej na czterech budynkach przy ul. Szczęść Boże 62. Będzie to 56 modułów fototowoltaicznych służących do produkcji prądu elektrycznego. Dodatkowo zamontowana zostanie pompa ciepła, która wykorzystana zostanie do podgrzania wody użytkowej. W całości przedsięwzięcie to kosztować będzie ok. 420 tys. zł, a samo dofinansowanie wyniesie ok. 345 tys. zł.

Kolejna instalacja OZE, która realizowana będzie ze wsparciem środków unijnych, dotyczyć będzie budowy pompy ciepła w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie. Zastąpi ona dotychczasowe źródło ciepła, jakim jest kocioł węglowy. Zadanie warte jest ok. 145 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 120 tys. zł. Ostatnia z ekoinwestycji dotyczyła będzie budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku siedziby PWiK, a także oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum. Wartość prac to ponad 2,2 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie blisko 1 mln zł.

Władze Rudy Śląskiej przywiązują dużą wagę do przedsięwzięć proekologicznych. W ciągu ostatnich pięciu lat w budynkach zarządzanych przez miasto zainstalowano już ponad 1000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 200 MWh energii elektrycznej rocznie. Pozwala to zaoszczędzić w skali roku ponad 100 tys. zł.

Od 2015 r. instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje na terenie basenu letniego. W 2016 r. roku instalacje fotowoltaiczne powstały dla trzech obiektów sportowych - basenu krytego przy ul. Chryzantem w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie. Dodatkowo instalacje OZE produkujące prąd z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu termomodernizowanych placówek oświatowych, a konkretnie Miejskiego Przedszkola nr 43 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Moduły fotowoltaiczne zainstalowane zostały również w ramach termomodernizacji budynku przychodni rejonowej przy ul. Siekiela. Poza tym od 2018 r. ponad 130 modułów fotowoltaicznych produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały w 2018 r. w ramach termomodernizacji budynków dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 /budynek dawnego Gimnazjum nr 7/. Ponadto panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na dachu budynku MOPS przy ul. Markowej.

Miasto nadal zamierza sięgać po środki unijne na instalacje produkujące zieloną energię. – W konkursie, który ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, będziemy się starać o kolejne środki na przedsięwzięcia z zakresu OZE w budownictwie jednorodzinnym, a także zamierzamy wnioskować o pieniądze na instalacje fototowoltaiczne dla czterech placówek oświatowych – Miejskiego Przedszkola nr 42, Zespołu Szkół Muzycznych oraz dwóch szkół podstawowych – nr 2 i nr 16 – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Do tej pory ze środków europejskich Ruda Śląska pozyskała już blisko 620 mln zł na realizację blisko 100 projektów. 2/3 tej sumy, czyli ponad 400 mln zł, rudzki samorząd „zdobył” w ostatnich 5 latach. Największe rudzkie inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych to budowa trasy N-S oraz przebudowa i wykonanie nowego systemu oczyszczania ścieków na terenie miasta. W tym roku miasto pozyskało już z Unii Europejskiej niemal 67 mln zł na realizację 14 projektów. Na ocenę łącznie czekają jeszcze 23 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 15 mln zł.