Konsultacje społeczne w sprawie linii kolejowych nr 189 i 132 już 1 lipca
Mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w ważnych konsultacjach społecznych dotyczących modernizacji linii kolejowych nr 189 i 132 oraz budowy nowych łącznic. Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2024 r. o godz. 16:00 w IV Liceum Ogólnokształcącym. To doskonała okazja, aby wyrazić swoje opinie i sugestie dotyczące planowanej inwestycji.
  1. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 1 lipca 2024 r. o godz. 16:00.
  2. Modernizacja linii kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic.
  3. Budowa nowych przystanków Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska.
  4. Ankiety konsultacyjne dostępne do 31 lipca 2024 r.

W ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku, planowane są prace na liniach kolejowych nr 189 i 132. Dodatkowo, przewidziana jest budowa nowych łącznic Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch., co ma na celu stworzenie nowego połączenia między Rudą Chebzie/Zabrze a Bytomiem.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 1 lipca 2024 r. o godz. 16:00 w IV Liceum Ogólnokształcącym. To niezwykle istotne wydarzenie dla mieszkańców, którzy będą mieli możliwość zapoznania się z planami inwestycji oraz wyrażenia swoich opinii i sugestii.

Firma Mosty Katowice, realizująca koncepcję programowo przestrzenną na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwraca się do mieszkańców terenów zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej do 31 lipca 2024 r. Ankieta ma na celu zebranie cennych opinii i uwag, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt projektu.

Warto podkreślić, że w ramach inwestycji przewidziana jest budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska. Te nowe punkty na mapie komunikacyjnej miasta mają na celu poprawę dostępności i komfortu podróżowania dla mieszkańców.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych i wypełnienia ankiety. To doskonała okazja, aby mieć realny wpływ na kształtowanie lokalnej infrastruktury kolejowej i poprawę jakości życia w naszej społeczności.


Opierając się na: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej