Miasto dofinansuje lokalne inicjatywy mieszkańców na kwotę ponad 100 tys. zł
Mieszkańcy naszego miasta mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe dla swoich inicjatyw. Dzięki współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, wybrane projekty otrzymają dofinansowanie, które pozwoli na ich realizację.
  1. Budżet miasta przeznaczy ponad 100 tys. zł na wsparcie inicjatyw lokalnych.
  2. 70 tys. zł z tej kwoty to dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  3. Mieszkańcy zgłosili 25 projektów, z czego wybrano te z największym zaangażowaniem wnioskodawców.
  4. Projekty obejmują m.in. nasadzenia zieleni, budowę altany i festyn dzielnicowy.

W tym roku mieszkańcy naszego miasta będą mieli szansę na realizację wybranych projektów dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta oraz dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łącznie na ten cel przeznaczono ponad 100 tys. zł, z czego 70 tys. zł to dotacja z Metropolii. Projekty zostały wyłonione na podstawie stopnia zaangażowania wnioskodawców oraz liczby osób popierających inicjatywy.

Prezydent Michał Pierończyk zaznaczył, że inicjatywa lokalna funkcjonuje od 2010 roku, ale dopiero teraz, dzięki wsparciu Metropolii, udało się ją reaktywować. "Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej obowiązuje w naszym mieście już od 2010 r., jednak do tej pory była praktycznie niewykorzystywana. Dzięki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która wsparła nasze działania kwotą 70 tys. zł, mogliśmy to narzędzie partycypacji społecznej reaktywować w naszym mieście" - podkreślił prezydent.

W tegorocznym naborze mieszkańcy zgłosili aż 25 zadań. Oceniano je na podstawie różnych kryteriów, w tym wkładu własnego wnioskodawców oraz liczby osób popierających projekty. Sekretarz miasta, Liliana Moskała–Zydra, wyjaśnia: "Premiowany był przede wszystkim stopień zaangażowania wnioskodawcy, czyli jego wkład własny i jego rodzaj. Generalnie im poziom zaangażowania wnioskodawcy był większy, tym więcej punktów można było uzyskać. Ponadto punkty przyznawane były m.in. za liczbę osób popierających projekt, cykliczność projektu czy przyszły koszt utrzymania zrealizowanej inwestycji."

Wybrane projekty obejmują różnorodne inicjatywy, takie jak nasadzenia zieleni, budowa altany ogrodowej przy obiekcie sportowym TP Jastrząb w Bielszowicach, czy też festyn dzielnicowy w Halembie. Sekretarz miasta podkreśla, że każdy z wnioskodawców musiał zadeklarować wkład własny w postaci pracy, środków rzeczowych lub finansowych. "Teraz z wnioskodawcami będą zawierane umowy cywilnoprawne, w których deklarować będą realizację swojej części zadania, a także utrzymanie efektów całego projektu" - dodaje Moskała–Zydra.

Inicjatywa lokalna to narzędzie, które pozwala mieszkańcom na realizację projektów na terenach miejskich oraz na działkach należących do innych właścicieli, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe. W takich przypadkach konieczna jest zgoda właściciela terenu oraz zobowiązanie do utrzymania trwałości efektów projektu przez trzy lata. Ważnym kryterium jest również ogólnodostępność realizowanych projektów.

Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji znajdują się m.in.:

  1. Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego przez nasadzenia zieleni i wydzielenie przestrzeni przyjaznej seniorom.
  2. Festyn dzielnicowy przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.
  3. Rozkwitająca Dolina Latki – nasadzenia zieleni oraz zagospodarowanie wód opadowych.
  4. Budowa altany ogrodowej przy obiekcie sportowym TP Jastrząb Bielszowice.
  5. Nasadzenia krzewów zimozielonych przy Szkole Podstawowej nr 30.
  6. Montaż stołu do ping-ponga na osiedlu w Bykowinie.

Wszystkie szczegóły dotyczące inicjatywy lokalnej można znaleźć na podstronie Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej.


Na podstawie: Urząd Miasta Ruda Śląska