Urząd Miasta zaprasza do Komitetu Rewitalizacji - nabór trwa do końca maja
Ruda Śląska angażuje mieszkańców w procesy rewitalizacji! Do 31 maja trwa nabór do Komitetu Rewitalizacji, który ma być głosem społeczności lokalnej w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.
  • Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji trwa od 10 do 31 maja.
  • Kandydować mogą zarówno przedstawiciele sektora społecznego, jak i gospodarczego.
  • Zgłoszenia można składać osobiście, pocztą lub elektronicznie.
  • Komitet ma charakter opiniodawczo-doradczy i nie przewiduje wynagrodzenia za udział.

Michał Pierończyk, prezydent miasta, podkreśla wagę współpracy: "Działania rewitalizacyjne są kluczowe dla miasta o poprzemysłowym charakterze. Niezwykle istotny jest udział lokalnej społeczności w tych procesach." Kandydować mogą osoby mieszkające w obszarze rewitalizacji, właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, a także spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty społeczne.

Ważną rolą Komitetu jest doradztwo w zakresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Komitet ma prawo opiniowania projektów i raportów, co daje mieszkańcom realny wpływ na przemiany w ich najbliższym otoczeniu.

Kandydaci do Komitetu wybierani są na trzyletnią kadencję. Pierwsze posiedzenie nowego składu Komitetu będzie miało miejsce po zakończeniu procesu wyborczego, gdzie zostanie wybrany przewodniczący oraz jego zastępca. Wszystkie informacje dotyczące naboru oraz szczegółowe kryteria udziału można uzyskać kontaktując się z Piotrem Holoną lub Agatą Łysakowską pod numerami telefonów: 32 244 90 49 oraz 32 244 90 00 wew. 3061 lub 3060.

Proces rewitalizacji jest szansą na odnowienie Rudej Śląskiej i stworzenie przestrzeni, która będzie odpowiadać na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Każdy, kto czuje się związany z miastem i chce mieć wpływ na jego rozwój, powinien rozważyć zgłoszenie swojej kandydatury. To unikalna okazja, by przyczynić się do kształtowania przyszłości lokalnej społeczności.


Wg inf z: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej