Projekt
Przekształcanie zaniedbanych zakątków osiedli w zielone oazy spokoju stanowi coraz bardziej popularny trend wśród mieszkańców miast. Projekt „Zielona Ławeczka” wychodzi naprzeciw tej potrzebie, oferując wsparcie finansowe na realizację miniogrodów. Jest to inicjatywa, która nie tylko estetycznie ubogaca przestrzeń, ale również sprzyja integracji społecznej i poprawie mikroklimatu.
  1. Projekt „Zielona Ławeczka” wspiera tworzenie przestrzeni zielonych na osiedlach.
  2. Fundacja Banku Ochrony Środowiska udostępnia granty do 3000 zł na miniogrody.
  3. Inicjatywa wymaga zaangażowania zespołów sąsiedzkich z liderem na czele.
  4. Zielone przestrzenie poprawiają estetykę osiedli oraz samopoczucie mieszkańców.
  5. Dr inż. architekt krajobrazu Kinga Kimic współtworzyła poradnik do zakładania ogrodów.
  6. Do tej pory, w ramach projektu, powstało ponad 170 zielonych przestrzeni.
  7. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 19 marca, a wnioski do 26 marca 2024 r.
  8. Od 30 kwietnia rozpocznie się przyznawanie grantów i podpisywanie umów.

Proces ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Zielona Ławeczka” jest sposobem na przemianę miejskiej dżungli w przyjemne, zielone zakątki, gdzie czas zdaje się płynąć wolniej. - W projekcie można zdobyć grant na zagospodarowanie przestrzeni na osiedlu. Pokrywamy koszty zakupu roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu do 3 000 zł, wyjaśnia Dominik Broda, koordynator projektu.

Aktywne włączenie się w życie osiedla poprzez wspólne kreowanie zielonych przestrzeni to nie tylko sposób na piękniejsze otoczenie, ale również na budowanie silniejszych relacji sąsiedzkich. Fundacja Banku Ochrony Środowiska stawia na otwartość i zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia lepszych przestrzeni życiowych. Jak dotąd, dzięki tej inicjatywie, Polska zyskała bereits 170 unikatowych miejsc do odpoczynku i integracji.

Na zakończenie Dominik Broda dodaje: - W tym roku we współpracy z dr inż. architekt krajobrazu Kingą Kimic opracowaliśmy obszerny poradnik, w którym krok po kroku prowadzimy przez poszczególne etapy zakładania miniogrodu. To pokazuje, że dzięki dostępnym narzędziom i wsparciu, każdy może mieć realny wpływ na wygląd i charakter swojego najbliższego środowiska.

Projekt „Zielona Ławeczka” to wyjątkowa szansa na wzbogacenie miejskiego pejzażu o zielone oazy, które będą służyły nie tylko dzisiejszym, ale i przyszłym pokoleniom. Nadchodzące terminy aplikacji są okazją, aby wziąć sprawy w swoje ręce i sprawić, by nasze osiedla stały się jeszcze bardziej przyjazne i piękne.


Na podst. Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej