Urząd Miasta Ruda Śląska: Rozpoczęcie prac społecznie użytecznych w mieście
Miasto Ruda Śląska stawia na aktywizację zawodową swoich mieszkańców. Dzięki programowi prac społecznie użytecznych, osoby bez zatrudnienia znajdą szansę na zdobycie cennych doświadczeń oraz przyczynią się do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. To inicjatywa zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla samych uczestników.
 1. W Rudzie Śląskiej rozpoczęto realizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych.
 2. Do końca listopada 45 osób przepracuje łącznie ponad 18 tys. godzin.
 3. Uczestnicy będą angażować się w prace remontowe i porządkowe na terenie miasta.
 4. Prace społecznie użyteczne służą jako forma aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy.
 5. Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podkreśla rozwój umiejętności i odpowiedzialności wśród uczestników.
 6. Warunkiem uczestnictwa jest status bezrobotnego bez prawa do zasiłku i korzystanie z pomocy społecznej.
 7. Wykonywane zadania dostosowane są do predyspozycji uczestników i obejmują szeroki zakres prac.
 8. Prace realizowane są na miejskich nieruchomościach oraz w lokalach MOPS-u.
 9. W ubiegłym roku w ramach programu uporządkowano 107 działek i zebrano olbrzymią ilość odpadów.
 10. W 2023 roku w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 67 osób, realizując m.in. remonty i porządki.
 11. Ośrodek współpracuje z różnymi podmiotami, aby efektywnie realizować zadania.
 12. Program istnieje od 2008 roku i jest elementem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 13. Na 2024 rok zaplanowano budżet ok. 200 tys. zł na dalszą realizację prac.

Program prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej jest niczym most łączący potrzeby miasta z potencjałem jego mieszkańców. Dzięki niemu, osoby pozbawione zatrudnienia mają unikalną szansę na rozwój zawodowy, a miejsce, w którym żyją, staje się coraz lepsze. Jak stwierdził Krystian Morys, "Osoby świadczące prace społecznie użyteczne wypracowują nawyki związane z zatrudnieniem i systematycznością. Ponadto zdobywają doświadczenie i praktykę zawodową, ćwiczą umiejętności współpracy w grupie, a przede wszystkim wzmacniają poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę na rzecz społeczności lokalnej". To pokazuje, jak ważna jest ta inicjatywa dla budowania spójnej i aktywnej społeczności.

Prace społecznie użyteczne są idealnym przykładem na to, jak ważna jest wzajemna pomoc i solidarność w społeczeństwie. Poprzez takie działania Ruda Śląska nie tylko zyskuje na estetyce i funkcjonalności, ale również tworzy przestrzeń, w której każdy mieszkaniec może czuć się potrzebny i doceniony. To inwestycja w ludzi, która przynosi długotrwałe korzyści dla całej wspólnoty.


Opierając się na: Urząd Miasta Ruda Śląska