Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przyjął ponad 21 tys. wniosków złożonych przez mieszkańców na realizację dodatków łagodzących wzrost cen energii. Wkrótce będzie realizowana wypłata dodatku elektrycznego, o który można było wnioskować do 1 lutego br. Z kolei wnioski o dodatek gazowy można składać do 29 lutego przyszłego roku lub w terminie 30 dni od otrzymania i opłacenia faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za 2023 r.

Przypomnijmy, że dodatki wprowadził rząd w odpowiedzi na wysoki wzrost cen na rynku energii, w tym kosztów opału, dając możliwość ubiegania się o dodatek osłonowy, węglowy, gazowy (refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku), elektryczny oraz dodatek dla gospodarstw domowych. – Ich przyjmowanie, rozpatrywanie i wypłacanie to duże wyzwanie organizacyjno-administracyjne m.in. ze względu na dynamiczne zmiany zapisów niektórych ustaw oraz zasoby kadrowe – zaznacza Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych. – Pracownicy MOPSu robią to realizując jednocześnie swoje statutowe zadania, więc cieszę się, że jak zwykle działają efektywnie – dodaje.

- Do tej pory wypłaciliśmy 8561 dodatków osłonowych, 9077 węglowych oraz 896 dodatków dla gospodarstw domowych – wylicza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Właśnie otrzymaliśmy środki z budżetu państwa na realizację dodatku elektrycznego i niebawem rozpoczniemy jego wypłatę. Nie wypłacono jednak żadnego dodatku gazowego, ponieważ do tej pory nie otrzymaliśmy środków na realizację tego zadania – dodaje.

Warto też dodać, że dodatki nie zostały wypłacone w przypadku trwania postępowania administracyjnego w sprawie, wydania decyzji odmownych, umarzających postępowania lub pozostawienia wniosków bez rozpoznania. Część świadczeń oczekuje również na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Świadczenia możliwe do wypłaty zostaną uregulowane po otrzymaniu z budżetu państwa środków niezbędnych do ich realizacji.

Decyzję o przyznaniu dodatku węglowego, elektrycznego lub dodatku dla gospodarstw domowych może poprzedzać wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracowników MOPS. – Taką możliwość przewidział ustawodawca jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę ww. dodatków występują wątpliwości co do zawartych w nich treści – podkreśla dyrektor Morys. Od grudnia 2022 r. do 15 marca br. pracownicy MOPS przeprowadzili łącznie 1192 wywiady środowiskowe. 203 z nich wynikały z konieczności stwierdzenia odrębności lokali i były realizowane we współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie takiego wywiadu, zgodnie z zapisami ustaw, jest podstawą do odmowy przyznania ww. dodatków.