Policjanci z rudzkiej drogówki, przeprowadzili wczoraj na terenie naszego miasta działania NURD, które miały charakter krajowy. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Wczoraj w rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole działając w ramach akcji "NURD" obserwowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. Policjanci z rudzkiej drogówki ujawnili łącznie 62 wykroczenia, spośród których 56 popełnili kierowcy, a 6 piesi. Najpoważniejsze z popełnianych wykroczeń to wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz przekraczanie prędkości w ich rejonie. W trakcie działań ujawniono też kierującego rowerem pod wpływem alkoholu. Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.