Kiedy warto zdecydować się na outsourcing usług księgowych?

Ruda Śląska jest miastem ciągle rozwijającym się pod kątem biznesowym. Powstają coraz to nowsze firmy, poszerzana jest działalności istniejących przedsiębiorstw. Prowadzenie wielu z nich wymaga stałego wsparcia księgowego lub księgowej. Jednym z często stosowanych rozwiązań jest outsourcing usług księgowych. Na czym polega? Kiedy warto z niego skorzystać? Jakie ma zalety?

Czym jest outsourcing usług księgowych?

Outsourcing usług księgowych to działanie, które polega na powierzeniu czynności związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości zewnętrznemu doradztwu księgowemu, księgowej lub biuru rachunkowemu. Na południu Polski działa wiele firm prowadzących działalność w tym zakresie, księgowość dla firmy z Rudy Śląskiej możesz zlecić www.sykulska.pl. Kancelaria posiada szeroki zakres usług związanych z:

  • pełną księgowością,
  • podatkową księgą przychodów i rozchodów,
  • ewidencją przychodów,
  • kartą podatkową,
  • rozliczaniem środków unijnych,
  • doradztwem podatkowym,
  • zeznaniami podatkowymi,
  • kadrami i płacami,
  • doradztwem biznesowym.

Warto wybrać tego typu kompleksowy outsourcing usług księgowych, by móc przekazać pełnię zadań jednej księgowej, księgowemu.

Kiedy zdecydować się na outsourcing usług księgowych?

Outsourcing usług księgowych to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej firmy. Kiedy oddelegowanie tego typu zadań zewnętrznym specjalistom okazuje się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę? Rozwiązanie to przeznaczone jest przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników oraz prowadzą intensywne działania związane z przychodami i wydatkami. W takim przypadku samodzielne prowadzenie księgowości może być skomplikowane i czasochłonne, a także ryzykowne. Należy także zaznaczyć, że jest to rozwiązanie także dla jednoosobowych firm, gdy właściciel przedsiębiorstwa nie posiada wiedzy oraz umiejętności pozwalających na zgodne z prawem prowadzenie księgowości. Na outsourcing tego typu usług decydują się także duże firmy, ponieważ rozwiązanie to przynosi wiele korzyści w porównaniu z utrzymaniem etatu księgowego lub księgowej w firmie. A jakie są plusy outsourcowania księgowości?

Jakie korzyści może przynieść outsourcing usług księgowych?

Outsourcing usług księgowych w aspekcie niewielkich firm to przede wszystkim możliwość skupienia się na podstawowej działalności gospodarczej. Gdy niekonieczne jest prowadzenie prac księgowych oraz śledzenie ciągle zmieniających się w tym zakresie przepisów, czas można poświęcić na rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego wydajności, a co za tym idzie zysków. Jest to także niebagatelna oszczędność czasu. Plusem tego rozwiązania jest również ograniczenie ryzyka związanego z wykonywaniem prac wymagających specjalistycznej, aktualnej wiedzy. Nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, a kary za błędy w księgowości mogą być naprawdę dotkliwe. Dodatkowo wykorzystanie doświadczenia oraz informacji posiadanych przez wykwalifikowane w tym zakresie jednostki, pozwala na poprawę efektywności firmy. Na samym końcu warto wspomnieć o kolejnym bardzo ważnym aspekcie, czyli zmniejszeniu kosztów w przypadku większych firm, które rezygnują z utrzymywania etatu księgowej, księgowego na rzecz outsourcingu. W przypadku niewielkich przedsiębiorstw unika się ponoszenia kosztów związanych m.in. z: zakupem programu finansowo-księgowego, szkoleniami księgowymi, amortyzacją sprzętu komputerowego, na którym prowadzone byłby prace księgowe itp.