Trudna sytuacja geopolityczna na Ukrainie spowodowała, że wielu obywateli zdecydowało się opuścić ten kraj. Do Polski przybywają nie tylko matki z dziećmi, ale także mężczyźni w sile wieku. Aby utrzymać siebie i rodziny, muszą zarabiać. Póki polskich kopalń nikt nie zamyka, mogą oni podjąć się pracy wydobywczej. Jednym z bardziej popularnych stanowisk jest górnik dołowy. 

 

Górnik dołowy z Ukrainy — coraz częściej widuje się go w polskich kopalniach

Górnik dołowy z Ukrainy — coraz częściej podejmuje się pracy w polskiej kopalni

Według danych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jeszcze w 2020 roku do zawodów deficytowych należał właśnie zawód górnika dołowego, czyli podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel. Czy coś zmieniło się od tego czasu? Niewiele osób chce wykonywać tak niebezpieczną i ciężką pracę. Deficyty kadrowe w kopalniach spowodowały, że nasi pracodawcy zmuszeni są szukać rąk do pracy poza granicami kraju, na przykład na rynkach wschodnich. To dlatego górnik dołowy z Ukrainy to częsty widok w polskich kopalniach. Nasi sąsiedzi, jeszcze zanim wybuchła wojna, przybywali do naszego kraju w celach zarobkowych. Obecnie sytuacja zmusiła niektórych Ukraińców do tego, aby jeszcze liczniej wyemigrować do Polski. Póki jeszcze naszych kopalń nikt nie zamyka, mogą być spokojni o pracę. 

Zawód górnika, czyli ryzyko i trudna praca

Zawód górnika, zwłaszcza górnika dołowego, wiąże się z długimi szychtami, niebezpieczeństwem i wysoką temperaturą panująca pod ziemią. Górnicy często narażeni są na nieprzewidziane, nieraz tragiczne w skutkach wypadki. Młodzi ludzie w naszym kraju nie garną się do ciężkiej fizycznej pracy. Nic zatem dziwnego, że nie ma kto wydobywać surowców. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy nie boją się trudów zawodu górnika. Właściciele spółek węglowych, początkowo niechętnie, jednak zaczęli zatrudniać Ukraińców w polskich kopalniach. Obcokrajowców do zawodu przyciągają wysokie zarobki, na które nie mogą liczyć w swoim rodzimym kraju. Górnik dołowy z Ukrainy jest zmotywowany, rzetelny i sumienny — często przedkłada chęć utrzymania rodziny nad ryzyko, które wiąże się z pracą. 

Dzięki agencjom pośrednictwa pracy spółki węglowe mogą zatrudniać nawet całe grupy pracowników z Ukrainy. To ogromny plus, ponieważ, tak jak wspomniano, zawód górnika dołowego należy do deficytowych. 

Jak zostać górnikiem?

Aby zostać górnikiem, należy ukończyć szkołę górniczą. Oczywiście kandydat do pracy może mieć inne wykształcenie, jednak jego szanse na pracę w zawodzie zwiększy odpowiednie przygotowanie. Przyszli górnicy poznają swoje zadania nie tylko teoretycznie. Uczą się również obsługi maszyn, z którymi będą mieć na co dzień do czynienia. 

Kiedy już kandydat ma przystąpić do pracy, konieczne jest, aby przeszedł szkolenia BHP. Dzięki nim wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, a także zwiększyć bezpieczeństwo pracy zarówno swojej, jak i swoich współtowarzyszy. 

Górnik może pracować w kopalni podziemnej lub odkrywkowej. Jak już podkreślono — górnictwo wiąże się z wysokim niebezpieczeństwem i wieloma trudami. 

Na jakie niebezpieczeństw narażeni są górnicy dołowi?

Górnik dołowy narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Przede wszystkim należą do nich trzęsienia ziemi, tąpnięcia, oderwanie skały. W przypadku tego ostatniego zdarzenia górnicy mogą zostać uwięzieni pod ziemią. Czasem nawet szybkie akcje ratownicze nie są w stanie uratować im życia. Praca górnika dołowego wiąże się z wyczerpaniem fizycznym, co często odbija się na jego zdrowiu. To jednak nie wszystkie trudności. Podczas pracy powstaje pył, a w miejscach wydobycia może dojść do wyrzutów gazu, który jest toksyczny. 

Pracę górnika dołowego mogą wykonywać jednostki silne fizycznie i psychicznie. Tylko osoba wytrzymała, odpowiedzialna i odważna może być zatrudniona na tym stanowisku. 

Mimo że branżę górniczą czekają liczne transformacje (do 2050 roku Europa chce osiągnąć neutralność klimatyczną), na razie kopalń nikt nie zamyka. Górnictwo będzie się przeobrażało przez dziesięciolecia, jak zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Na razie górnicy dołowi z Ukrainy mogą przyjeżdżać do naszego kraju w celach zarobkowych, aby wspierać polskie spółki węglowe. Ich zaangażowanie, duży wkład w pracę wydobywczą i odwaga sprawiają, że jako pracownicy są pożądani na naszym rynku pracy. 

 

Sprawdź naszą stronę https://www.dpworkers.pl/pracownicy-z-ukrainy.html