CSR Silesia zachęca do udziału w projekcie „Otwórz się na rynek pracy! Śląskie Twoim miejscem rozwoju!”. Jest to projekt skierowany do mieszkańców Śląska w wieku od 18 do 29 lat, którzy są bierni zawodowo, nie pracują i nie uczą się (mogą studiować zaocznie).

Każdy uczestnik w ramach projektu korzysta ze wsparcia takiego jak:

 • doradztwo zawodowe (indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, które trwa 2 godziny),
 • szkolenie zawodowe,
 • egzamin zawodowy wraz z certyfikatem,
 • stypendium szkoleniowe.

Po zakończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu zawodowego uczestnik może liczyć na pomoc w znalezieniu pracy (na umowę o pracę), a także założyć działalność gospodarczą.

Szkolenia, z jakich może skorzystać uczestnik, to:

 • wózek widłowy UDT
 • F-Gazy UDT
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kurs kasy fiskalnej,
 • przedstawiciel handlowy,
 • kelner,
 • programowanie CNC,
 • kurs szycia.

Więcej informacji pod nr tel. 666 608 284

CSR Сілезія заохочує вас взяти участь у проєкті «Відкрийте себе ринку праці! Сілезія, місце вашого розвитку!». Це проєкт, орієнтований на жителів Сілезії віком від 18 до 29 років, які економічно неактивні, не працюють і не навчаються (можуть навчатися заочно).

Кожен учасник проєкту отримує таку підтримку, як:

 • профорієнтація (індивідуальна зустріч з кар'єрним консультантом тривалістю 2 години)
 • трудове навчання,
 • професійний іспит з сертифікатом,
 • навчальна стипендія.

Після проходження навчання та складання професійного іспиту, учасник може розраховувати на допомогу у пошуку роботи (на підставі трудового договору), а також налагодити бізнес.
Тренінги, якими може скористатися учасник:

 • оператор навантажувача UDT
 • управління газового господарства
 • управління персоналом,
 • курс касового апарату,
 • торговий представник,
 • офіціант,
 • програмування з ЧПУ,
 • курс шиття.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 666 608 284