Policjanci rudzkiej drogówki do 22.00 prowadzą będą działania pod kryptonimem „Bezpieczne skrzyżowania”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza poprzez ograniczenie ilości wypadków drogowych w rejonie skrzyżowań. Mundurowi będą obserwować i reagować na wykroczenia w rejonie skrzyżowania, przejścia dla pieszych i głównych ciągów komunikacyjnych – miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych.

Punktualnie o godz. 6.00 na terenie garnizonu rudzkiego policjanci wydziału ruchu drogowego rozpoczęli działania „bezpieczne skrzyżowania”. W ich trakcie szczególnym nadzorem objęli skrzyżowania, przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowań oraz miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w tych rejonach.