Dla osób fizycznych istnieje kilka form opodatkowania. Klasyczną formą jest skala podatkowa, z której korzysta najwięcej osób, ale są inne formy takie jak podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. W tym artykule omówimy każdą formę po kolei.

Zasady ogólne - skala podatkowa

 Formy opodatkowania osób fizycznych

Skala podatkowa to najczęściej stosowana forma opodatkowania. Przy tej formie opodatkowuje się dochód według skali. Dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu. Skala jest dwustopniowa i rozkłada się w następujący sposób:

· gdy dochód wynosi do 85 528zł wtedy płacimy 17% podatku,

· gdy kwota dochodu przekracza 85 528zł wtedy płacimy 14 539,76 zł + 32% z nadwyżki dochodu powyżej 85 528zł.

W obu przypadkach od podatku odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek. Ta forma opodatkowania zobowiązuje podatnika do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rozrachunkowej. W tym przypadku można rozliczać się indywidualnie lub z małżonkiem oraz można odliczyć ulgi takie jak: ulga na dziecko, ulga na internet itp.

Podatek liniowy - kolejna forma opodatkowania

W przypadku tej formy opodatkowania podatnik także opodatkowuje dochód (musi on pochodzić z działalności pozarolniczej) oraz podatek wynosi 19% bez względu na wysokość swojego dochodu. Decydując się na tą formę, podatnik również musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów. W tym przypadku podatnik nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, rozliczenia ze współmałżonkiem czy odliczeniem ulg. Jedyne ulgi jakie można zastosować to wpłaty na IKZE oraz z dochodów osiąganych za granicą. Ten podatek posiada też inne ograniczenie. Przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy czynności, które odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach umowy o pracę nie może rozliczać się za pomocą tego podatku i musi skorzystać z zasad ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest specyficzną i rzadko stosowaną formą opodatkowania. Podatnik nie może w tym przypadku pomniejszyć przychodów o koszty związane z działalnością. Ryczałt jest przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, które w poprzednik roku podatkowym uzyskały przychody nieprzekraczające 250 000 euro. Stawki ryczałtu wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17% i 20%.

Kolejna forma - karta podatkowa

Karta podatkowa jest bardzo specyficzną formą opodatkowania i jest przeznaczona dla konkretnych rodzajów działalności o określonej wielkości i na określonych warunkach. Szczegółową regulację można zleźć w załączniku nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w którym podane są specjalne stawki dla konkretnej działalności gospodarczej. W tej formie podatek nie zależy od dochodów a od liczby pracowników, liczby mieszkańców miejscowości oraz od działalności gospodarczej jaką prowadzisz. Jeśli poszukujesz więcej szczegółów w tym temacie, odwiedź tę kancelarię podatkową w Katowicach https://podatki-katowice.pl/

Podsumowanie

Jak widać mamy wybór, w jaki osoba fizyczna może się rozliczać, aby podjąć odpowiednia decyzję należy przeanalizować wszystkie formy, przeliczyć wszystkie warianty i wybrać najlepszą możliwą opcję.