Strażnik z bezdomnymW związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi apelujemy aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Jak co roku w miesiącach zimowych strażnicy miejscy wraz z pracownikami

MOPS będą kontrolować miejsca przebywania osób bezdomnych. Zwrócić należy uwagę na fakt, że w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez strażników w głównej mierze chodzi o ujawnianie miejsc przebywania bezdomnych, miejsc, które nie gwarantują należytej ochrony przed zimnem. Działania te mają na celu uchronienie osób przed zamarznięciem i w szczególności skupione są na działaniach kontrolno – rozpoznawczych w terenie, m.in. kontrolę opuszczonych budynków, ogródków działkowych, studzienek kanalizacyjnych i ciepłowniczych, piwnic i strychów. W trakcie tych kontroli bezdomni informowani są o miejscach i placówkach pomocowych gdzie można się ogrzać i spędzić noc albo gdzie udać się po ciepły posiłek czy ciepłe i czyste ubrania. Rozdawane są im też ciepłe napoje, które pomagają się rozgrzać. Dyżurny Straży Miejskiej przyjmuje całodobowo informacje od Państwa, które dotyczą osób zagrożonych zamarznięciem pod bezpłatnym numerem telefonu: 986. Każda informacja zostanie sprawdzona, a osobom potrzebującym zostanie udzielona pomoc i wsparcie.

Od 1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych. Pod numerem 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych

Poniżej podajemy również wykaz telefonów, na które można dzwonić w celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym.

Bezpłatne numery telefonów pomoc bezdomnym