To szczególna okazja, aby z okazji Święta Niepodległości podziękować Wam za codzienną służbę i wysiłek, jaki wkładacie w realizacją obowiązków służbowych. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem dzisiaj w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczyć Wam rozkazy o mianowaniu - tymi słowami Komendant Miejski Policji zwrócił się do mianowanych na wyższe stopnie służbowe policjantów. Mianowanie z okazji Święta Niepodległości to szczególny zaszczyt i docenienie zaangażowania policjantów w wykonywanie obowiązków służbowych.

Wczoraj w gabinecie Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej odbyło się uroczyste wręczenie rozkazów o przedterminowym mianowaniu na wyższy stopień czterech rudzkich policjantów. Mianowanie to jest docenieniem ich ponadprzeciętnego zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych. Gratulujący mianowanym szef rudzkich policjantów wspomniał, że cieszy się z takich funkcjonariuszy, którzy całym swym sercem są oddani służbie ojczyźnie. Święto Niepodległości to najlepszy czas na docenienie Waszej służby i determinacji w dążeniu do celu. Do gratulacji dołączył się również Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej i Komendant Komisariatu Policji II. Pani Komendant podkreśliła, że ich zaangażowanie w codziennej służbie jest wzorem nie tylko dla młodszych służbą policjantów.

  • zdjęcie z gabinetu komendanta, trzech policjantów i komendant przed nimi składający gratulacje
  • zdjęcie z gabinetu komendanta, policjanci stojący w szeregu przed nimi przemawiający komendant
  • zdjęcie z gabinetu komendanta, policjanci w szeregu trzymający teczki z rozkazami