Tegoroczne Dni Rudy Śląskiej upłynęły wyjątkowo spokojnie. Pełniący w tych dniach służbę funkcjonariusze Straży Miejskiej najczęściej podejmowali interwencje związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach

publicznych, a także w związku z zaśmiecaniem tych miejsc czy też nieprawidłowym parkowaniem. Jedna osoba dopuściła się przestępstwa – rozpijanie małoletniego i została przekazana Policji. Nad bezpieczeństwem uczestników w trakcie Dni Rudy Śląskiej oraz imprezy towarzyszącej „Industriada” łącznie czuwało 71 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.