Ruda Śląska zainwestowała 100 tys. zł w bezpieczniejszą komunikację kryzysową
Zmiany w systemie łączności radiowej zapewnią większe bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki nowym inwestycjom, zarządzanie kryzysowe w naszym mieście stanie się bardziej efektywne.
  1. Zakończono modernizację systemu łączności radiowej.
  2. Instalacja nowych anten bazowych i zakup nowoczesnych radiotelefonów.
  3. Ulepszony system wspiera służby miejskie i ratownicze.
  4. Przejście na technologię cyfrową przed końcem wsparcia dla analogu w 2025 r.

W ramach modernizacji, na budynkach kluczowych instytucji zamontowano nowe anteny bazowe. Wymieniono także przestarzałe radiotelefony na nowoczesne urządzenia cyfrowe, które teraz służą w Komendzie Miejskiej Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szpitalu Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowo, system wspiera też jednostki odpowiedzialne za energetykę cieplną i zimowe utrzymanie dróg.

"Łączność to kluczowy element systemów zarządzania kryzysowego, ochrony ludności czy obrony cywilnej dlatego inwestycje w tym zakresie jest bardzo istotne. Sprawnie funkcjonująca, nowoczesna sieć umożliwia koordynację działalności służb i miejskich jednostek organizacyjnych, realizujących zadania z zakresu ratownictwa, powszechnego alarmowania oraz powiadamiania i ostrzegania ludności" - podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.

Centralnym punktem zarządzania nową siecią łączności jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które odgrywa kluczową rolę w koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Przejście na system cyfrowy umożliwiło nie tylko poprawę jakości komunikacji, ale też zwiększenie szybkości reakcji na ewentualne zagrożenia, co jest istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Modernizacja systemu łączności to krok naprzód w kierunku zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa i spokoju, a także efektywniejszej pracy służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na rosnące potrzeby miasta w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi i stanowią ważny element strategii rozwoju lokalnych systemów bezpieczeństwa.


Opierając się na: Urząd Miasta Ruda Śląska