Wiele osób doświadcza dłuższego okresu "przestoju" pomiędzy szukaniem a faktycznym znalezieniem pracy. Nie da się ukryć, że często nawet wysokie kompetencje i długoletnie doświadczenie w branży nie przechyli szali korzyści na stronę osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Często zdarza się również tak, że z konkretnych powodów podjęcie stałej pracy jest niemożliwe. Właśnie w tym momencie idealnym rozwiązaniem może okazać się agencja pracy tymczasowej Ruda Śląska lub w każdym, innym mieście. Jednak co dokładnie warto wiedzieć o tej instytucji?

Agencja pracy tymczasowej — co warto wiedzieć o tej instytucji?

Agencja pracy tymczasowej — co jest jej głównym założeniem?

Agencja pracy tymczasowej często wzbudza mieszane uczucia. Okazuje się, że wiele osób błędnie utożsamia ją z instytucją, która poszukuje jedynie taniej siły roboczej dla swoich klientów — pracodawców. Prawda jest jednak zupełnie inna. Agencja pracy tymczasowej Ruda Śląska lub w każdym innym mieście, stawia sobie jeden cel — zaktywizowanie osób kompetentnych, które borykają się z problemami w kwestii znalezienia zatrudnienia. Z drugiej zaś strony, agencja pracy tymczasowej pomaga również pracodawcom. Firmy, które dotknięte zostały nagłym i niespodziewanym brakiem personelu narażone są na ogromne straty materialne, a często także i na straty wizerunkowe. Agencja zaś zapewnia im dostęp do stałych zasobów siły roboczej, która w niektórych przypadkach może okazać się rozwiązaniem wszelkich problemów. Jak więc można zauważyć, agencja pracy tymczasowej pomaga realizować cele i założenia obu stron — pracownika i pracodawcy. Z jednej strony pomaga ona w znalezieniu sezonowej pracy, która może rozwiązać problemy związane z ekonomią, z drugiej zaś pozwala na bieżąco uzupełniać braki personalne i chroni firmy przed przestojem.

Agencja pracy tymczasowej a uczniowie i studenci

Agencja pracy tymczasowej Ruda Śląska lub w każdym, innym mieście w kraju działa na bardzo prostych zasadach. Najważniejszą z nich jest jednak dostępność dla każdego — bez wyjątków. Z usług agencji pracy tymczasowej mogą bez obaw skorzystać studenci oraz uczniowie, którzy poszukują pracy sezonowej — na okres wakacji. Co więcej, osoby zgłaszające się do agencji, z zamiarem podjęcia zatrudnienia, nie są obarczone dodatkowymi kosztami. Proces rekrutacyjny oraz inne, kwestie materialne opłacane są przez osobę, która zleca znalezienie pracownika. Jest to idealna szansa dla studentów i osób młodych, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenia na rynku pracy, a wysyłane dotąd CV nie spotkało się z pozytywną odpowiedzią.

Jak wygląda umowa o pracę tymczasową?

Agencja pracy tymczasowej Ruda Śląska — podobnie jak każda inna tego typu instytucja w kraju — zobowiązana jest do przygotowania umowy o pracę tymczasową. Faktem jest, że ten dokument nieco różni się od standardowej umowy o pracę, mimo to reguluje prawa i obowiązki, jakie mają względem siebie obie strony. Pracownik tymczasowy musi mieć na uwadze to, że rozpoczęcie pełnienia określonych obowiązków nie jest możliwe bez przedstawienia i podpisania wspomnianej już umowy. Oczywiście jest ona zwierana z agencją pracy tymczasowej, która pośredniczy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą w całym procesie zatrudnienia. W takim dokumencie precyzyjnie musi zostać określony:

  • zakres obowiązków pracownika — pracodawca nie może wymagać od niego wykonywania innych obowiązków niż te, które zawarte zostały w umowie pracy tymczasowej;
  • wymagania kwalifikacyjne — powinien je spełniać pracownik, który ubiega się o dane stanowisko i przeszedł pozytywnie proces rekrutacyjny;
  • planowany okres świadczenia pracy tymczasowej — czyli moment rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków na rzecz konkretnego pracodawcy;
  • wymiar czasu pracy oraz miejsce jej wykonywania — w umowie pracy tymczasowej należy określić, w jakim wymiarze godzin pracownik ma pełnić obowiązki. Co więcej, ważna jest także lokalizacja — miejscem pracy może być siedziba firmy lub inne miejsce wyznaczone przez pracodawcę.

Mimo przygotowania umowy, praca agencji się na tym nie kończy. Musi ona dalej — nawet po zatrudnieniu — prowadzić niezbędną dokumentację pracowniczą oraz akta. Co więcej, ma ona obowiązek — przed podpisaniem umowy pracy tymczasowej — przedstawić przyszłemu pracownikowi pełny zakres informacji odnośnie zatrudnienia. Tyczy się to również wysokości wynagrodzenia i sposobu jego wypłaty. Pracownik musi również zostać poinformowani o tym, że przysługuje mu okres wypowiedzenia. Wynosi on 3 dni w przypadku umowy pracy tymczasowej zawartej na okres 2 tygodni. W momencie kiedy stosunek pracy został ustalony na dłuższy okres niż 2 tygodnie, wówczas pracownik musi liczyć się z tygodniowym okresem wypowiedzenia. O tych aspektach, powinien on zostać poinformowany przez agencję.

Sprawdź naszą ofertę na stronie https://www.dpworkers.pl/