Wczoraj na terenie całego kraju policjanci drogówki przeprowadzili działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Rudzcy mundurowi również przyłączyli się do działań. Policjanci zwracali szczególną uwagę na kierowców oraz pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego. Ujawnili wiele nieprzepisowych zachowań kierowców w stosunku do pieszych, kilka z nich zostało zakończonych wysokimi mandatami.

W trakcie akcji stróże prawa ujawnili 77 wykroczeń z czego 59 były to wykroczenia popełnione przez kierujących w stosunku do pieszych. Wszystkie wykroczenia, które popełnili piesi, to przechodzenie w miejscu niedozwolonym. Wśród wykroczeń popełnianych przez kierowców dochodziło głównie do przekroczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych - 50 przypadków, nieprawidłowego zachowania w stosunku do pieszych - 4 przypadki, wyprzedzania na przejściu dla pieszych - 4 przypadki oraz jeden przypadek nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu. Wśród pieszych głównym wykroczeniem było przechodzenie w miejscu niedozwolnonym, za co policjanci nałożyli 17 madnatów karnych. Podczas trwania działań mundurowi przede wszystkim edukowali w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stróże prawa apelowali zwłaszcza do kierowców, aby przestrzegać ograniczeń prędkości, stosować się do sygnalizacji świetlnej i zwracać uwagę na pieszych. Piesi natomiast słyszeli od mundurowych, aby w trosce o własne bezpieczeństwo zachowywali wyjątkową rozwagę na drodze oraz po zmroku używali elementów odblaskowych.

  • zdjęcie przedstawia policjantów drogówki przy przejściu dla pieszych podczas środowych działań
  • zdjęcie przedstawia policjanta drogówki podczas środowych działań przy przejściu dla pieszych po którym przechodzi młoda kobieta
  • zdjęcie przedstawia policjantów drogówki podczas środowych działań jadących radiowozem ulicą w centrum miasta