Kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej zostanie podwyższony o 6 mln zł. Rada Miasta podjęła dziś uchwałę w tej sprawie na wniosek prezydenta Michała Pierończyka. Dokapitalizowanie pozwoli utrzymać płynność finansową spółki.

- Widać już efekty działania nowej prezes szpitala, powołanej w październiku ubiegłego roku, ale optymalizacja funkcjonowania placówki wymaga czasu. Ochrona zdrowia to dla mieszkańców kluczowa sprawa, stąd finansowa „kroplówka” z budżetu miasta – mówi Michał Pierończyk. – Nie można też zapominać, że w tej dziedzinie niezbędne są zmiany systemowe. Niektórych problemów nie rozwiążemy bez zwiększenia finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia – podkreśla.

Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z koniecznością uregulowania pozostałej części zobowiązania względem banku udzielającego szpitalowi kredytu w rachunku bieżącym (ostateczny termin spłaty przypada na koniec stycznia br.) oraz zabezpieczenia najbliższych płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracowników z tytułu wynagrodzeń. – Dokapitalizowanie w tym momencie jest o tyle istotne, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma 45 dni na wypłacenie nam środków za nadwykonania w roku ubiegłym. Spodziewamy się tych pieniędzy najwcześniej pod koniec lutego – zaznacza Ewa Krych, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp z o.o.

Dokapitalizowanie spółki pozwoli utrzymać płynność finansową Szpitala Miejskiego, na którą mocno wpływa znaczący wzrost cen materiałów i usług medycznych w ostatnim okresie oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w 2022 roku w związku z nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych.

Kwestie finansowe to nie jedyne wyzwania, z którymi mierzy się Szpital Miejski. Podobnie jak w innych tego typu placówkach rozwiązywać trzeba także problemy kadrowe. To właśnie one były powodem miesięcznego zawieszenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który wznowi działalność na początku lutego. Przerwa w jego funkcjonowaniu spowodowana była nierozstrzygnięciem konkursu ofert na nowe kontrakty lekarzy oddziału. – Mamy już podpisane umowy konkursowe z częścią lekarzy, którzy przystąpili do postępowania. Dodatkowo zabezpieczyliśmy nowe osoby, które będą uzupełniały brakujące etaty – informuje Ewa Krych. - Czas przestoju wykorzystujemy na odmalowanie oddziału – dodaje. Do czasu ponownego uruchomienia oddziału pacjentów, którzy wymagają opieki w ramach oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zabezpieczają placówki w Zabrzu oraz Bytomiu.

Warto też dodać, że od 1 lutego w pełnym zakresie będzie funkcjonował Oddział Neurologiczny i Udarowy, który do tej pory nie mógł przyjmować wszystkich pacjentów. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu nowych umów z lekarzami.

Przypomnijmy, że 5 września 2022 r. Rada Miasta uchwaliła podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego o 8,5 mln zł. Przekazane środki pozwoliły na uregulowanie części zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, zapłatę rat podatku od nieruchomości oraz częściowe zabezpieczenie środków na spłatę kredytu odnawialnego.

Miasto Ruda Śląska jest jedynym udziałowcem Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Po uchwalonym dziś podwyższeniu kapitału zakładowego łączna wartość udziałów wyniesie 56,5 mln zł.