Stróże prawa z Rudy Śląskiej regularnie biorą udział w doskonaleniu zawodowym dotyczącym posługiwania się bronią palną. Mundurowi w trakcie ćwiczeń muszą wykazać się szybkością, celnością i opanowaniem. Dzisiejszy trening na strzelnicy zawierał zarówno strzelanie statyczne, jak i dynamiczne.

Dzisiaj na terenie strzelnicy rudzcy policjanci doskonalili swoje umiejętności strzeleckie. Trening zawierał kilka strzelań, w tym statyczne i dynamiczne ze zmianą postaw strzeleckich. Każde ze strzelań charakteryzuje się czymś innym. Dla przykładu strzelanie sytuacyjne wiąże się z koniecznością rozpoznania celu i podjęcia trafnej decyzji o oddaniu strzału. W trakcie strzelania policjanci przemieszczali się z bronią gotową do strzału, zgodnie z zasadami taktyki. Podczas zajęćwykorzystwano broń będącą na wyposażeniu każdego z funkcjonariuszy. Czy to kryminalni, czy policjanci z drogówki, technicy kryminalistyki, a nawet kierownicy, nie mają w tym zakresie taryfy ulgowej. Treningi i strzelania programowe kończące się testem obowiązują wszystkich policjantów.

  • zajęcia strzeleckie na strzelnicy otwartej, instruktor strzelecki z policjantem w cywilu przy tarczach
  • zajęcia strzeleckie na strzelnicy otwartej, instruktor omawia kolejne zadanie strzeleckie, w tle kobieta i mężczyzna po cywilu
  • zajęcia strzeleckie na strzelnicy otwartej, instruktor strzelecki wskazuje policjantce po cywilu gdzie ma celować, oboje stoją tyłem
  • zajęcia strzeleckie na strzelnicy otwartej, policjanci w mundurach, jeden instruktor stoi za strzelającym kontrolując jego ćwiczenie
  • zajęcia strzeleckie na strzelnicy otwartej, policjantka w mundurze stoi z bronią po strzale
  • zajęcia strzeleckie na strzelnicy otwartej, na stoliku leży koszyczek z amunicją, w tle strzelający policjanci