Śląscy policjanci przeprowadzili wczoraj na terenie całego województwa działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa szczególnej kategorii użytkowników dróg – niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na odnoszenie poważnych obrażeń w zdarzeniach drogowych. W trakcie akcji mundurowi ujawnili ponad 2000 wykroczeń kierowców, w tym ponad 1500 tych niezwykle niebezpiecznych, bo popełnionych na przejściu dla pieszych bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Głównym celem prowadzonych wczoraj przez policjantów działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” było podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród tej grupy użytkowników dróg, która w zdarzeniu drogowym jest najbardziej narażona na odniesienie poważnych obrażeń.

Mundurowi z całego województwa prowadzili akcję tam, gdzie występuje najwięcej zagrożeń dla osób pieszych, rowerzystów czy kierujących hulajnogami elektrycznymi i gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Szczególnym nadzorem stróże prawa objęli okolice przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, czyli miejsc szczególnych, gdzie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są uprzywilejowani, ale zarazem są narażeni na ogromne niebezpieczeństwo w sytuacji nierespektowania obowiązujących przepisów przez kierujących.

Musimy pamiętać, że jedną z głównych przyczyn zdarzeń z pieszymi, rowerzystami  czy kierującymi hulajnogami elektrycznymi jest nieustąpienie im pierwszeństwa właśnie na przejściu bądź przejeździe. Funkcjonujący od 1 stycznia tego roku taryfikator przewiduje wysokie mandaty 1500 złotych i 10 punktów karnych za takie wykroczenia.

Niestety mimo licznych działań, zarówno edukacyjnych, jak również tych prewencyjno-kontrolnych, nadal wielu użytkowników dróg ignoruje obowiązujące przepisy. W trakcie przeprowadzonych przez policjantów działań śląscy munurowi ujawnili ponad 2000 wykroczeń popełnionych przez kierujących, w tym ponad 1500 tych niezwykle niebezpiecznych, bo na przejściu dla pieszych bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Tylko w Rudzie Śląskiej ujawniono blisko 50 wykroczeń w rejonach przejść dla pieszych. Aż 30 kierowców popełniło wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu, a 15 kierowców zostało ukaranych mandatami za przekroczenie prędkości w miejscach gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych.

Pamiętajmy! Partnerstwo na drodze i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.