Mężczyzna w garniturze w kratkę, w tle czarna scena i ekran z prezentacją.
Kobieta w czarnym stroju i mężczyzna w granatowym garniturze, w tle czarna scena i fragment ekranu z prezentacją.
Mężczyzna w granatowym garniturze przed grupą osób siedzących na krzesłach ustawionych na biało-czarnej podłodze.
Grupa osób na antresoli, w tle regały z książkami, stalowe dźwigary i betonowa ściana.
Grupa osób przed ścianą budynku z cegły.
Grupa osób przed budynkiem z napisem Thermosilesia.

Zagospodarowanie poprzemysłowych obiektów i terenów oraz współpraca z inwestorami to tematy kolejnego spotkania w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości, które odbyło się dziś w Rudzie Śląskiej.

- Wymiana dobrych praktyk w Metropolii jest czymś naturalnym i temu właśnie służyło dzisiejsze spotkanie. Przemiany gospodarcze to cały czas wielkie wyzwanie dla naszego regionu. Łatwiej będzie sobie z nim poradzić wspólnie poszukując najlepszych pomysłów na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i rewitalizację poprzemysłowych terenów – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości jest inicjatywą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To cykliczne spotkania służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród pracowników urzędów miast i gmin GZM odpowiedzialnych za obsługę inwestorów.

- Akademia to narzędzie, które służy nam lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań inwestorów oraz inspiracja do nowych działań – mówi Łukasz Łata, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy GZM. - Dzisiejsze rozmowy to okazja do podzielenia się doświadczeniami m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne i zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych do nowych funkcji gospodarczych i społecznych. Ta wiedza w perspektywie kilku najbliższych lat bardzo się nam przyda – dodaje.

Główna część spotkania odbyła się w budynku Stacji Biblioteka, czyli zabytkowego dworca kolejowego w dzielnicy Chebzie, który po przejęciu i wyremontowaniu przez miasto obok pełnienia dotychczasowej funkcji służy również Miejskiej Bibliotece Publicznej. To tylko jeden z rudzkich projektów rewitalizacyjnych, wśród innych wymienić można teren po koksowni w Orzegowie, który jest teraz parkiem ze ścieżką dydaktyczną czy wielki piec hutniczy w Nowym Bytomiu, który ma zostać zaadaptowany na cele muzealne i rekreacyjne.

Dzięki staraniom miasta część poprzemysłowych terenów znajduje nowe funkcje, inne oferowane są inwestorom, którzy tworzą tam nowe miejsca pracy. Kolejny krok w tym kierunku miasto zrobiło tego lata. – W sierpniu podpisaliśmy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną porozumienie, dotyczące aktywizacji gospodarczej nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek” o łącznej powierzchni ponad 97 hektarów - mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer, który jest również przewodniczącym Zespołu ds. Obsługi Inwestora Mieście Ruda Śląska.

Priorytetem władz miasta jest również rozwój sieci drogowej, dzięki czemu „uwalniane” są nowe, doskonale skomunikowane tereny inwestycyjne. – Nasza najważniejsza inwestycja drogowa to budowa trasy N-S, która połączy Drogową Trasę Średnicową i autostradę A4. Właśnie ruszamy z realizacją kolejnego odcinka – zaznacza Krzysztof Mejer. – Co istotne, na budowę dróg skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne, nie tylko z Unii Europejskiej, ale również z funduszy rządowych czy Metropolii. Również działania rewitalizacyjne staramy się finansować w ten sposób – dodaje.

Korzystną lokalizację i dobre skomunikowanie rudzkich terenów inwestycyjnych podkreślają także sami przedsiębiorcy. Uczestnicy dzisiejszego spotkania poznali doświadczenia firmy THERMOSILESIA, działającej na rynku ponad 20 lat, której dynamiczny rozwój doprowadził do decyzji w sprawie lokalizacji nowej siedziby z odpowiednim zapleczem magazynowym. - Wybór lokalizacji w Rudzie Śląskiej sprawia, że klienci wybierają naszą firmę nie tylko ze względu na jakość urządzeń Rotenso, ale również dlatego, że realizujemy wysyłki na obszar Europy Centralnej w rekordowym czasie – mówi Krzysztof Burzyński, Dyrektor Rozwoju THERMOSILESIA Sp. z o.o. S.K. - Nasi klienci, którzy odbierają towar własnym transportem również korzystają z tego komfortu. Obecnie rozwojowi firmy sprzyja doskonała koniunktura na rynku pomp ciepła i niewykluczone, że w związku z tym będziemy musieli myśleć o dalszej rozbudowie. Tu gdzie jesteśmy możemy to przeprowadzić – dodaje.

Od 2015 roku współpracą z firmami takimi jak THERMOSILESIA zajmuje się w Rudzie Śląskiej Zespół ds. Obsługi Inwestora. – Nasze zadania to przede wszystkim wspieranie inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w mieście od fazy przygotowania, przez realizację po tzw. opiekę poinwestycyjną – informuje Agnieszka Kubica, koordynator zespołu. W jego skład wchodzą przedstawiciele 10 wydziałów zaangażowanych w proces inwestycyjny (architektury, dróg i mostów, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, komunikacji społecznej i promocji miasta, ochrony środowiska i górnictwa, podatków i opłat lokalnych, rozwoju miasta, biuro geodety miasta, biuro miejskiego konserwatora zabytków).