Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ruda Śląska

Trwają działania drogówki pn. „Bezpieczne skrzyżowania”. Działania te odbywają się cyklicznie w rejonach skrzyżowań, aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim pieszych. Stróże prawa zwracają uwagę na zachowania kierowców i pieszych reagując na popełniane przez nich wykroczenia.

Policyjne działania „Bezpieczne skrzyżowania” prowadzone są w naszym mieście cyklicznie. Po analizie zdarzeń drogowych, do których doszło właśnie na skrzyżowaniach, albo w rejonie skrzyżowań wynika, że najczęstszą przyczyna tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństw przejazdu, nieprawidłowe skręcanie, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego właśnie na skrzyżowaniach i w ich rejonach, a także egzekwowanie od kierujących pojazdami oraz pieszych obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Nadrzędnym celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i ofiar wypadków drogowych zaistniałych w rejonach działań. Dlatego też kierujący i piesi mogą spodziewać się dzisiaj wzmożonych policyjnych kontroli właśnie w rejonie skrzyżowań.