Od rana w piątek trwają działania drogówki pn. „Bezpieczne skrzyżowania”. Działania te odbywają się cyklicznie w rejonach skrzyżowań, aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim pieszych.

Policyjne działania „Bezpieczne skrzyżowania” prowadzone są w całym województwie śląskim. Po analizie zdarzeń drogowych, do których doszło właśnie na skrzyżowaniach, albo w rejonie skrzyżowań wynika, że najczęstszą przyczyna tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństw przejazdu, nieprawidłowe skręcanie, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego właśnie na skrzyżowaniach i w ich rejonach, a także egzekwowanie od kierujących pojazdami oraz pieszych obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Celem nadrzędnym jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i ofiar wypadków drogowych zaistniałych w rejonach działań. Dlatego też kierujący i piesi mogą spodziewać się dzisiaj wzmożonych policyjnych kontroli właśnie w rejonie skrzyżowań.