12.12.2019 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Goczałkowicach-Zdroju o 350%, Rybniku o 278%, Tychach o 166%, Żywcu o 128%, Wodzisławiu Śląskim o 124%, Gliwicach o 116%, Zabrzu o 114%, Bielsku-Białej o 110%, Zawierciu o 102%, Katowicach o 94%, Dąbrowie Górniczej o 88%, Sosnowcu o 50%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 24%, Lublińcu o 22%, Cieszynie o 14%, Częstochowie o 4%.

Na stacjach w Rybniku, Goczałkowicach-Zdroju średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 150 µg/m3 – poziom alarmowy, na stacjach w Bielsku-Białej, Gliwicach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Żywcu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 100 µg/m3 – poziom informowania.

Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

13.12.2019 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Katowicach, Lublińcu, Rybniku, Sosnowcu, Goczałkowicach-Zdroju, Raciborzu, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żywcu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

Prognozowana jakość powietrza:

13.12.2019 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie zła - osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu i dostateczna - należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, lokalnie w części południowej umiarkowana - warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. Okresowo jednogodzinne stężenia pyłu zawieszonego będą wysokie i bardzo wysokie (jakość powietrza zła i bardzo zła).

14.12.2019 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana i dobra - warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

15.12.2019 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra i bardzo dobra - warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, lokalnie ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana.