Wczoraj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku - Zdrowi, bezpieczni i aktywni”. Seminarium poświęcone było problematyce bezpieczeństwa seniorów w aspekcie zadań realizowanych przez Policję i inne podmioty publiczne. W wydarzeniu zorganizowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wspólnie z Wojewodą Śląskim i Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach uczestniczył m.in. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Śląską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn.

Wczoraj w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się coroczna konferencja poświęcona problematyce bezpieczeństwa seniorów w aspekcie zadań realizowanych przez Policję i inne podmioty publiczne. Tegoroczne seminarium pn. „Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku - Zdrowi, bezpieczni i aktywni” zostało zorganizowane w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi przedstawicieli środowisk senioralnych, podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych na bieżące zagrożenia, na które narażani są seniorzy, promocja działań i programów wpływających na poprawę ich poczucia bezpieczeństwa, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: środowiska senioralnego zrzeszeni w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów, klubów seniora oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Nie zabrakło samorządowców, dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z województwa śląskiego, przedstawicieli policji, straży pożarnej, stowarzyszeń i instytucji zajmujących się pomocą osobom starszym.

Organizatorem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przy współpracy Wojewody Śląskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, posłanka na Sejm RP Maria Nowak, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski. Śląską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KWP w Katowicach mł. insp. Radosławem Wolą.

Wydarzenie prowadził dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego urzędu Wojewódzkiego Marcin Chroszcz.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia: Sekretarza Stanu, Wojewody Śląskiego, Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Następnie przyszedł czas na uhonorowania laureatów wojewódzkiego konkursu pn. „Aktywny Senior” w kategoriach: Aktywna Seniorka i Aktywny Senior. Wyróżniono seniorki i seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w województwie śląskim. „Najaktywniejszą Seniorką” oraz „Najaktywniejszym Seniorem” w województwie śląskim zostali: Renata Böhm ze Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno oraz Marek Wacław Judycki z Rudy Śląskiej, nominowany przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.

W drugiej części seminarium uczestnicy wysłuchali tematycznych wykładów eksperckich:

  1. Programy rządowe dla seniorów. Rola i działania Komisji Polityki Senioralnej - Maria Nowak, Poseł na Sejm RP.
  2. Potrzeby środowiska senioralnego – ks. dr Krzysztof Bąk.
  3. Problematyka wyłudzeń i zawierania niekorzystnych umów na różnego rodzaju prezentacjach. Program „Stop manipulacji, nie daj się oszukać!” - Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora.
  4. Seniorzy jako cele ataków sprawców przestępstw. Bezpieczeństwo osób starszych – sposoby działania grup przestępczych wyłudzających pieniądze m.in. od seniorów – Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
  5. Zagrożenia w budynkach mieszkalnych: pożary i tlenek węgla - mł. bryg. Aneta Gołębiowska, mł. bryg. Paweł Walaszek, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.