W dniu 02.06.2019 r. przy ul. Jesionowej w Rudzie Śląskiej strażnicy miejscy znaleźli porzucony na placu zabaw rowerek dziecięcy. W przypadku rozpoznania roweru prosimy o zgłoszenie się do Komendy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej z jakimkolwiek dokumentem lub innym dowodem potwierdzającym własność.