Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ruda Śląska

Realizowany przez rudzki samorząd unikatowy program renowacji podwórek wchodzi w decydującą fazę. Właśnie rozstrzygnięte zostały przetargi na renowację kolejnych czterech takich przestrzeni. Chodzi o podwórka przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu, pomiędzy ulicami Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką w Orzegowie oraz przy ul. Dąbrowskiego 7,9,11 i Strażackiej/Kałusa 18-28 w Wirku. We wszystkich tych lokalizacjach utworzone zostaną miejsca spotkań dla mieszkańców, powstaną place zabaw bądź siłownie napowietrzne. Wybudowane zostanie także nowe oświetlenie LED-owe. Będzie również bardzo dużo zieleni. – Kompleksową renowację podwórek rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Do 2020 r. zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 podwórek. Na ten cel przeznaczymy ponad 7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł zwróci nam Unia Europejska – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W pierwszej kolejności rozpocznie się rewitalizacja podwórek przy ul. Dąbrowskiego oraz przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej. - Z czterech nowych lokalizacji przeznaczonych do rewitalizacji to dwie największe przestrzenie. Tu zakres robót dodatkowo powiększony zostanie o przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. - Prace powinny się rozpocząć praktycznie od razu po podpisaniu umowy z wykonawcą i przekazaniu terenu budowy – dodaje. W przypadku obu inwestycji roboty będą trwały 4 miesiące. W ramach inwestycji powstaną miejsca aktywności dla mieszkańców, nasadzone zostanie bardzo dużo zieleni – roślin ozdobnych, krzewów. Obie przestrzenie zostaną oświetlone nowoczesnym oświetleniem LED. Przy ul. Dąbrowskiego powstanie plac zabaw oraz miejsce aktywności dla młodzieży, natomiast w Orzegowie wybudowana zostanie siłownia plenerowa.

Kolejne dwie inwestycje – przy ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w dzielnicy Wirek oraz Niedurnego 28 w dzielnicy Nowy Bytom - realizowane będą latem. – W przypadku tych podwórek teren budowy przekażemy w lipcu, a wykonawca na rewitalizację tych miejsc będzie miał 4 miesiące – zaznacza Michał Pierończyk. W przypadku tych lokalizacji zakres robot obejmie m.in. wykonanie ogrodzonych placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców, instalację ławek, stołów, siedzisk i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni ozdobnej, a także wykonanie dojazdów i chodników oraz oświetlenia i odwodnienia terenu.

W ubiegłym roku w mieście zrewitalizowano trzy podwórka: dwa w Wirku - u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. Obecnie trwa rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda. – Jest to znacznie większa przestrzeń niż tradycyjne podwórko, gdyż mowa tu o blisko hektarze terenu. Jest to obszar pomiędzy przedszkolem a parkiem – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Do 2020 r. w Rudzie Śląskiej zrewitalizowane zostaną jeszcze 3 inne podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a oraz dwa w Rudzie – przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej.

Rudzcy samorządowcy działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę na problemy, z jakimi borykają się w planowanych do rewitalizacji przestrzeniach, takie jak brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci. – Na tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. W dalszej kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opracowywania potrzebnej dokumentacji projektowej – wymienia wiceprezydent Pierończyk. - Przy rewitalizacji podwórek chcemy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach. Staramy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to 7 473 096,05 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 089 123,96 zł. Natomiast wartość projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to 819 365,40 zł, a dofinansowanie - 778 397,13 zł.

Rudzkie doświadczenia z zakresu renowacji podwórek wykorzystane zostały w publikacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pt. „Kolorowe podwórka mikrorewitalizacja krok po kroku” poświęconej właśnie rewitalizacji podwórek. Przewodnik zaprezentowany został w październiku 2018 r. w Rudzie Śląskiej.

W mieście znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko część danych wynikających z programu renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wybranych 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie.

Logotypy funduszy

Logotypy funduszy


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.